Verhuizen

Verhuis je binnen of naar Oisterwijk, geef dit dan door. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Emigreer je naar het buitenland, geef dit dan binnen 5 dagen vóór je vertrek aan ons door. Je krijgt een bevestiging van jouw verhuizing per post binnen 5 werkdagen ná je verhuisdatum.

Als je DigiD hebt, geef je online je verhuizing of emigratie door. Voor immigratie maak je een afspraak.

Wie geeft de verhuizing door

 • Jij zelf, als je 16 jaar of ouder bent
 • Een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • Echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • Een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven

Je kunt niet de verhuizing doorgeven van je partner als je alleen een samenlevingscontract hebt. Je kunt ook niet de verhuizing doorgeven van iemand die niet jouw partner is, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of vriendin of een huisgenoot.

Regelen

Zo geeft je jouw verhuizing door:

 • Online. Hiervoor heb je DigiD nodig. Je krijgt nog een schriftelijke bevestiging van je doorgegeven verhuizing maar dit is pas binnen 5 werkdagen ná de door jou opgegeven verhuisdatum.
 • Persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor een afspraak

Meenemen naar de afspraak

Als je de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neem je het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (geen kopie)
 • Als je bij iemand gaat inwonen:
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Deze verklaring stel je zelf op en moet door beide partijen zijn ondertekend
  • Huur- of koopcontract. Je krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als je bij iemand gaat inwonen, krijgt deze persoon ook een bevestiging

Verhuizen naar het buitenland

Verhuis je vanuit Oisterwijk naar het buitenland? Geef dit dan binnen 5 dagen vóór vertrek aan ons door. Je wordt uitgeschreven als je tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten de personen die vertrekken in persoon bij ons langskomen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Je geeft je verhuizing naar het buitenland online door. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland

In veel landen heb je een bewijs van uitschrijving nodig van je laatste woonplaats. Dit bewijs van uitschrijving is gratis. Als je de aangifte van emigratie doet op de emigratiedatum zelf, krijg je het bewijs direct mee. Doe je de aangifte digitaal of ligt de emigratiedatum in de toekomst, dan sturen wij het bewijs naar je nieuwe adres in het buitenland. Als je later nogmaals een bewijs van uitschrijving nodig hebt, vraag deze dan aan via 1 van de RNI-gemeenten. Een overzicht van deze gemeenten staat op www.rijksoverheid.nl.

Aan wie geven wij jouw gegevens door

Je adres wordt zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Weten wie jouw gegevens wel krijgt? Kijk op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen je gegevens wél opvragen. Wil je niet dat zij jouw adres ontvangen? Dan kun je ons vragen om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot je adres- en persoonsgegevens. Je vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens online aan. Je hebt hiervoor DigiD nodig.