Monumenten

In onze gemeente staan 57 rijksmonumenten, 247 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Rijks- en gemeentelijke monumentenlijst

Kijk op de gemeentelijke monumentenlijst of rijksmonumentenlijst als je wilt weten of jouw pand een aangewezen rijks- of gemeentelijke monument is.

Regelingen en subsidies

Er zijn landelijke en regionale financiƫle regelingen voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Wij hebben zelf geen subsidieregeling voor monumenten. Er zijn wel landelijke regelingen voor subsidie voor de instandhouding van monumenten. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidies monumenten.

Omgevingsvergunning

Voor het veranderen of verduurzamen van een rijksmonument of gemeentelijk monument heb je een omgevingsvergunning nodig.

Gemeentelijk adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit

Met ingang van 1 januari 2024 heet als gevolg van de invoering van de Omgevingswet onze Monumentencommissie voortaan: Gemeentelijk adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit. De leden zijn herbenoemd, de bezetting en de werkwijze van de commissie is ongewijzigd.

De Gemeentelijk adviescommisie Erfgoed en Omgevingskwaliteit is een onafhankelijk adviesorgaan dat ons advies geeft over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. Zij adviseren bij aangevraagde omgevingsvergunningen. Ook bij het aanwijzen van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Gemeentelijk adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit belangrijk.

Leden Gemeentelijk adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit

  • Taco Hermans (architectuur-restauratie/ voorzitter)
  • Liesbeth Messing (stedenbouwkundige)
  • Rutger Kuipers (architect-restauratie)
  • Wim de Bakker (historicus)
  • Vacature (restauratiedeskundige)

Vergaderdata 2024

De vergaderingen bouwplanbeoordeling van de Gemeentelijke adviescommissie Erfgoed en Omgevingskwaliteit vinden plaats op dinsdagen om 10.30 uur in genoemde ruimte van het raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk. 

Dag Datum Locatie
Dinsdag 2 april Kamer 7
Dinsdag 23 april Kamer 7
Dinsdag 14 mei Kamer 7
Dinsdag 4 juni Kamer 7
Dinsdag 25 juni Kamer 7
Dinsdag 16 juli * Kamer 7
Dinsdag 13 augustus Kamer 7
Dinsdag 3 september Kamer 7
Dinsdag 24 september Kamer 7
Dinsdag 15 oktober Kamer 7
Dinsdag 5 november Kamer 7
Dinsdag 26 november Kamer 7
Dinsdag 17 december Kamer 7

*    tussen 16 juli en 13 augustus zit 4 weken

Agenda commissie 4 juni

Nummer Bouwplan Bouwadres Plaats
1 het verbouwen van woning tot 2 woningen Gemullehoekenweg 57 Oisterwijk
2 het verbouwen van een rijksmonument Kerkstraat 61 Oisterwijk
3 het aanbrengen van een kabelgoot Almystraat 14 Oisterwijk
4 het plaatsen van zonnepanelen Joannes Lenartzstraat 29 Oisterwijk
5 het plaatsen van een deurautomaat incl. zuil met paslezer De Lind 56 Oisterwijk

Contact

Voor vragen over de agenda neem je contact op met Marie-Louise de Kort via (013) 529 13 11.