Wonen op recreatieparken

Wonen in een vakantiehuisje, chalet, stacaravan of ander recreatieverblijf mag niet in onze gemeente. Het verhuren van een recreatieverblijf voor wonen is niet toegestaan. Het is alleen toegestaan om op een recreatieve manier tijd door te brengen in recreatieverblijven. Personen die niet komen recreëren, mogen niet overnachten in een recreatieverblijf. 

Wij noemen wonen op een recreatiepark 'permanente bewoning'. Dat betekent dat het recreatieverblijf jouw vaste woon- en verblijfplaats is. De plek waar je het grootste deel van de tijd woont. Om te beoordelen of je permanent woont in een recreatieverblijf kijken wij naar de reden van jouw verblijf. 

Wat is verblijven op een recreatieve manier?

Onze recreatieparken zijn bedoeld om te recreëren. Met recreëren bedoelen wij het besteden van je vrije tijd. Hier valt werken, huishouden of het zorgen voor anderen niet onder. Personen die niet komen recreëren (denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten of expats, elders geen andere woning hebben) mogen niet in recreatieverblijven overnachten. Je bent als eigenaar van het recreatieverblijf mede verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er alleen recreatieve verhuur plaatsvindt.

Waarom kan ik mij inschrijven op een adres van een recreatieverblijf?

Wij zijn wettelijk verplicht om personen in te schrijven, ongeacht de bestemming van het adres. Na inschrijving bekijken wij of permanent wonen op die plek is toegestaan. Heb je geen ander vast woonadres en/of overnacht je het grootste deel van de tijd op het recreatiepark, dan moet je je inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Op grond van de wet BRP moet je namelijk ingeschreven staan op de plaats waar je daadwerkelijk woont. Doe je dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit. Wij moeten meewerken aan de verplichting om jezelf in te laten schrijven in de BRP. Sta je ingeschreven op een recreatiepark? Dan starten wij een handhavingsprocedure op omdat wonen op een recreatiepark niet is toegestaan.

Waarom geen permanente bewoning van recreatieverblijven?

Er zijn meerdere redenen waarom je niet in een recreatieverblijf mag wonen:

  • de recreatieverblijven liggen in natuurgebieden, die bedoeld zijn om te recreëren
  • het voorzieningenpakket in onze gemeente (gezondheidszorg, ouderenhuisvesting, maatschappelijk werk) is afgestemd op het aantal eigen inwoners van de gemeente
  • als mensen vast op een recreatieterrein gaan wonen, gaan het recreatieterrein en de omgeving lijken op een woonwijkje. Wij moeten ons houden aan bepaalde regelgeving zodra bepaalde woningen feitelijk gebruikt worden als woning

Kan ik een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen om in een recreatieverblijf te wonen?

In bijzondere situaties staan wij toe dat iemand tijdelijk (maximaal 1 jaar) op een recreatiepark woont. Hiervoor geven wij een gedoogbeschikking. Hierbij toon jij aan dat je binnen een jaar weer naar een andere woning verhuist waar je wel mag wonen. Een voorbeeld hiervan is het overbruggen van 2 woningen, omdat er een nieuwe woning wordt gebouwd of dat je niet meteen in jouw nieuwe woning terecht kan. 

Dit kan alleen als je:

  • ingeschreven staat op het adres
  • aan kunt tonen dat je binnen een jaar ergens anders woont
  • goedkeuring van de parkeigenaar en/of verhuurder hebt voor het bewonen van het recreatieverblijf

Wanneer je dringende sociale/medische reden heeft om tijdelijk op een recreatiepark te wonen, staan wij dit in zeer uitzonderlijke situaties toe. Wij toetsen streng op deze sociale/medische reden. Je moet zelf aan tonen dat je vanwege jouw situatie niet terecht kunt in een 'reguliere' woning. 

Als je denkt dat je aan de voorwaarden (pdf, 88 kb)  voldoet, dan kun je ons om toestemming vragen met het aanvraagformulier voor een tijdelijke gedoogverklaring (pdf, 158 kb)  voor het bewonen van een recreatieverblijf voor de maximale periode van 1 jaar. Je kunt dit formulier vervolgens bij ons inleveren, toesturen per post of per e-mail (contactgegevens).

Maatregelen tegen permanente bewoning

Wij treden handhavend op tegen het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning/niet recreatief gebruik. Als wij vastellen dat iemand in een recreatieverblijf woont of deze niet recreatief gebruikt waarschuwen we eerst om op zoek te gaan naar een andere woning of om te stoppen met niet recreatief gebruik. Wanneer dit niet gebeurt leggen wij een last onder dwangsom op. Dit betekent dat de bewoner of eigenaar (of beiden) een dwangsom moet betalen voor elke dag dat hij langer in het recreatieverblijf woont (dwangsomprocedure) of dat het niet recreatief wordt gebruikt. In het geval van een bestuursdwangprocedure zetten wij de bewoner of niet recreatieve gebruiker(s) uit het recreatieverblijf.

Alleen tegen personen die een persoonsgebonden gedoogverklaring hebben, treden wij niet op. Het gaat dan om mensen die voor 1999 permanent een recreatieverblijf bewoonden.

Meer informatie

Heb je een vraag over wonen in een recreatieverblijf voor permanente bewoning? Neem dan contact op via het telefoonnummer (013) 529 13 11 of via gemeente@oisterwijk.nl