Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in 1 nieuwe wet. Deze gaat in op 1 januari 2024. Wat houdt de Omgevingswet voor jou in en hoe bereiden wij ons voor op de invoering van de wet?

1 wet

De afgelopen decennia zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving gekomen. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de ingewikkelde maatschappelijke opgaven van nu. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet; 1 wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om alle regels in de fysieke leefomgeving. 

Wat dit voor jou als inwoner betekent

Vraag je een vergunning aan die van invloed is op de leefomgeving? Dan krijg je te maken met de Omgevingswet. Maar ook als je buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan jouw omgeving, mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht initiatiefnemers om belanghebbenden op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als je zelf een vergunning aanvraagt.

Omgevingsloket

Een aanvraag doe je via het omgevingsloket. Dit is een digitaal loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Hoe wij ons voorbereiden

De invoering van de Omgevingswet is een grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is:

  • Raad
  • College
  • Medewerkers 
  • Inwoners/bedrijven 

Beleidsstukken, bestemmingsplannen en verordeningen maken plaats voor 1 omgevingsvisie en 1 omgevingsplan. We gaan werken met een landelijk digitaal systeem. Met 1 klik maakt dit systeem duidelijk welke regels gelden op een bepaalde plaats. We gaan de werkwijze aanpassen, want de procedures moeten straks in 8 weken doorlopen zijn. Hiervoor stond eerst 26 weken. 'Nee tenzij' moet plaats gaan maken voor 'Ja, mits'. Hoe maken we plannen wel mogelijk binnen de grenzen van de wet en de regels van de raad?

Van inwoners en bedrijven verwachten we dat zij zelf een omgevingsgesprek gaan houden die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Deze is in 2016 vastgesteld. Nadat de omgevingswet in werking is, gaan we aan de slag met het actualiseren van de omgevingsvisie.