Briefadres

Een briefadres is een adres waar je post krijgt van officiële bedrijven, maar waar je niet woont. Heb je geen woning of woon je in een (zorg)instelling, dan vraag je een briefadres aan. De hoofdbewoner moet toestemming geven dat je dit adres gebruikt als briefadres. De hoofdbewoner is verplicht om jouw post aan je door te geven. Voor het aanvragen van een briefadres maak je een afspraak.

Wanneer aanvragen

  • Je bent dak- of thuisloos
  • Je moet een korte tijd overbruggen tussen 2 woonadressen (minder dan 6 maanden)
  • Je hebt vanwege je werk geen vaste verblijfsplaats, bijvoorbeeld als binnenvaartschipper (niet langer dan 2 jaar) of kermisexploitant
  • Je woont tijdelijk in het buitenland (8 maanden of korter) en hebt geen woonadres in Nederland
  • Je woont in een zorginstelling

Woon je tijdelijk bij iemand anders? Dan kan je geen briefadres aanvragen. Je hebt dan een vast adres.

Meenemen

Na de aanvraag

Wanneer wij het briefadres goedkeuren, krijgen jij en de hoofdbewoner binnen 4 weken een brief.

Wat je moet weten

  • Een briefadres mag geen postbusnummer zijn
  • Woon je langer dan 8 maanden in het buitenland, dan heb je geen recht op een briefadres in Nederland. Je schrijft je dan uit
  • Kun je niet bij ons langskomen omdat je bijvoorbeeld een handicap hebt of in een zorginstelling woont? Mail dan naar burgerzaken@oisterwijk.nl met in het onderwerp ‘Briefadres’