Verhuizen naar Nederland

Verhuis je vanuit het buitenland naar Oisterwijk, Moergestel, Haaren of Heukelom en ben je van plan langer dan 4 maanden te blijven? Dan schrijf je je binnen 5 dagen na aankomst in. Dit doe je door het maken van een afspraak. Je partner en/of kinderen die hier ook blijven wonen, moeten ook ingeschreven worden.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • Reisdocument of ander document waarop de nationaliteit staat van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • Bewijs dat je hier gaat wonen zoals een huurcontract of koopakte van jouw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie je gaat wonen. Je stelt hiervoor zelf een verklaring op die je allebei ondertekent. Je neemt een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee
  • Voor burgers afkomstig uit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: bewijs van uitschrijving
  • Ben jij of je partner en/of kinderen geboren in het buitenland? Neem een document mee van de geboorteakte die niet ouder is dan 6 maanden
  • Als het voor jou geldt: een afschrift van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte of afschrift van de overlijdensakte van jouw partner. Deze documenten moeten gelegaliseerd zijn, in het Engels, Duits of Frans. Op rijksoverheid.nl lees je hoe je een document laat legaliseren

Wat je moet weten

  • Je schrijft je alleen in als jouw verblijf in Nederland rechtmatig is. Jouw verblijf is rechtmatig als je de Nederlandse nationaliteit hebt of die van een ander land uit de Europese Unie. Of als je een geldige verblijfsvergunning hebt. Deze vraag je aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
  • De inschrijving is definitief als wij een melding krijgen van de IND dat je rechtmatig in Nederland verblijft
  • Gebruik de checklist verhuizen naar Nederland bij het regelen van je verhuizing naar Nederland