Privacy en veiligheid

De gemeente Oisterwijk respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij behandelen de persoonlijke informatie die je aan de gemeente Oisterwijk geeft vertrouwelijk. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving.

Persoonsgegevens

Via deze website heb je de mogelijkheid om diensten aan te vragen, meldingen te doen of een afspraak te maken. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per onderwerp. De persoonsgegevens vragen we steeds op met een formulier. Je ziet steeds wat het doel is en welke persoonsgegevens we vragen.

Beveiliging

Dit is een beveiligde website. Oisterwijk gebruikt een beveiligingsmanagement systeem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Dit is de Baseline informatiebeveiliging gemeenten. Het bedrijf dat de website host, maakt gebruik van de vergelijkbare internationale norm ISO 27001 voor de beveiliging.
Beveiliging beperkt het risico op onrechtmatig gebruik van jouw gegevens door derden, maar sluit dat risico nooit uit.
Als je denkt dat jouw persoonsgegevens ten onrechte bij anderen terecht zijn gekomen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via fg@oisterwijk.nl

Veiligheid van systemen

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met jou samen. Zo kunnen wij onze klanten en systemen beter beschermen. Vind je een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit zo snel mogelijk bij ons.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer over jouw rechten kun je zien op de pagina rechten van betrokkenen.
Als je vragen hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kun je bereiken via: fg@oisterwijk.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt meer gegevens en voor meerdere doelen dan alleen via de website.
Gegevens die je opgeeft via de website en niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor je ze opgaf, vernietigen wij als ze voor dat doel niet meer nodig. Dezelfde persoonsgegevens van je die wij voor andere doelen hebben, kunnen dan dus toch nog steeds bij ons aanwezig zijn.
Wil je weten hoe wij in het algemeen met jouw persoonsgegevens om gaan, bekijk dan de pagina Informatie over verwerking van persoonsgegevens.