Toegankelijkheid

Als gemeente Oisterwijk zijn wij bezig om onze online informatie voor iedereen toegankelijk te maken. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps. 

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In het Besluit staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn. Ze moeten voldoen aan de eisen in de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA. In zogenaamde toegankelijkheidsverklaringen leggen wij uit hoe ver we hiermee zijn.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.oisterwijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Op het Dashboard Digitoegankelijk vind je alle toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente Oisterwijk. Je kunt voor al onze websites en apps nalezen hoe toegankelijk ze zijn en wat we eraan doen om de toegankelijkheid te verbeteren. De meeste websites zijn door een onafhankelijk bureau getest. De inspectierapporten vind je terug in de toegankelijkheidsverklaring. 

Bekijk het Dashboard Digitoegankelijk van de gemeente Oisterwijk.

Aanpak toegankelijkheid

Dit doen wij om onze websites en apps zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Inkoop: als we een nieuwe website of app aankopen of een contract verlengen, maken we afspraken met de leverancier om deze toegankelijk op te leveren
  • Onderzoek: in ieder geval elke 3 jaar wordt voor iedere website en app een handmatig onderzoek gedaan om de toegankelijkheid te toetsen. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk bureau
  • Automatisch toetsen: de webredactie gebruikt regelmatig eigen tools om websites automatisch te toetsen
  • Training webredactie: onze redacteuren weten hoe ze toegankelijke content moeten maken
  • Doorontwikkeling: uiteraard is digitale toegankelijkheid ook belangrijk bij de technische doorontwikkeling van oisterwijk.nl 
  • Documenten: nog niet alle pdf-bestanden op onze website voldoen aan de eisen. Deze bestanden zijn voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk. We proberen als dat mogelijk is alternatieven te geven voor een ontoegankelijke pdf: bijvoorbeeld een webpagina waarop alle tekst uit de pdf is geplaatst. Uiteraard willen we ernaar toe dat alle pdf's die op oisterwijk.nl staan, toegankelijk zijn.

Problemen, vragen, opmerkingen

Kun je door problemen met toegankelijkheid een website of app niet goed gebruiken? Laat het ons weten. Ook als je vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid hebt, horen we dat graag. Je kunt mailen naar redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Het helpt ons als je in je mail aangeeft:

  • tegen welk probleem je aanloopt
  • over welke pagina het gaat
  • welke browser en welke versie je gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of je hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer of software voor spraakherkenning

Testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld: