Energietoeslag

De wetswijziging voor de Energietoeslag 2023 is goedgekeurd. Dit betekent dat huishoudens met een laag inkomen een toeslag ontvangen van 800 euro. Dit bedrag gebruik je voor het betalen van je energierekening. Het college heeft besloten de geldende bijstandsnorm te verhogen van 120% naar 130%. Dit betekent dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de energietoeslag. Op deze pagina lees je wanneer je het bedrag automatisch ontvangt en wanneer je een aanvraag indient.

Je hoeft geen aanvraag in te dienen als

  • Je een uitkering van de gemeente krijgt (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
  • Je AOW pensioen een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank krijgt

Jouw gegevens worden eerst gecontroleerd als

  • Je in 2023 een minimaregeling hebt gekregen (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of declaratiefonds). Jouw gegevens worden dan beoordeeld. Je ontvangt hierover voor het eind van het jaar een brief
  • Je in 2022 Energietoeslag hebt gekregen. Jouw gegevens worden dan beoordeeld. Je ontvangt hierover voor het eind van het jaar een brief

Zelf een aanvraag indienen

Heb je 31 december 2023 geen toeslag ontvangen of geen brief van ons? Maar je denkt wel dat je in aanmerking komt voor de energietoeslag? Je kunt vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen via deze pagina. Dit kan tot 1 juni 2024.

Geen energietoeslag, wel geldproblemen?

Krijg je geen energietoeslag, maar heb je wel geldproblemen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Zij helpen je graag verder.

Hulp bij het energiezuinig maken van je huis

Heb je een laag inkomen? Dan kun je via Duurzame Energie Coƶperatie (DEC) gratis hulp krijgen voor het energiezuinig maken van je huis.