Energietoeslag

De energietoeslag 2023 is een bedrag van 800 euro voor inwoners met een laag inkomen. Veel inwoners kregen dit bedrag in december automatisch en hebben hierover een brief ontvangen. Heb jij in december geen geld of brief ontvangen? En voldoe je aan de voorwaarden? Vraag de energietoeslag dan zelf aan. Dit kan tot 1 juni 2024.

Hogere bijstandsnorm

Het college heeft besloten de geldende bijstandsnorm te verhogen van 120% naar 130%. Dit betekent dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de energietoeslag. Daarnaast doen we ook een berekening naar het besteedbaar inkomen. Hierdoor heeft iemand met een hoger inkomen, maar met bijvoorbeeld ook een hoge huurprijs mogelijk toch recht op de toeslag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag voldoe je aan de volgende punten:

 • Je woont in onze gemeente 
 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je betaalt de energiekosten
 • Jouw netto-inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Het netto-inkomen is het bedrag dat je overhoudt nadat de belasting eraf gehaald is.

Netto-inkomen

Leefsituatie Jouw netto-inkomen is maximaal
Alleenstaand € 1.585,53
Alleenstaande ouder € 2.038,54
Getrouwd/samenwonend € 2.265,04
Alleenstaand en met pensioen € 1.760,81
Samenwonend en met pensioen € 2.386,42

Is jouw netto-inkomen hoger dan deze bedragen, dan kun je misschien toch energietoeslag aanvragen. Bijvoorbeeld als je een hoge huur hebt en geen recht op huurtoeslag. Twijfel je of je recht hebt op de energietoeslag, neem dan contact met ons op.

Controleren van jouw gegevens

​​​​In de volgende situaties hebben wij jouw gegevens al gecontroleerd en beoordeeld:

 • je krijgt een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
 • je krijgt een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank
 • je kreeg in 2022 al Energietoeslag 
 • je kreeg in 2023 een minimaregeling (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of declaratiefonds)

Is uit de controle gebleken dat je aan de voorwaarden voor de energietoeslag voldoet? Dan kreeg je in december al een brief en de toeslag.

Hulp nodig

Heb je hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met Loket Wegwijs

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek Oisterwijk en van de bibliotheek in Moergestel kan jou ook helpen bij het aanvragen.

Geen recht op energietoeslag

Je krijgt geen energietoeslag in de volgende situaties:

 • je bent jonger dan 21 jaar
 • je bent jonger dan 27 jaar én krijgt studiefinanciering (je krijgt de energietoeslag dan vanuit DUO)
 • je woont in een instelling en hoeft de kosten voor energie niet zelf te betalen (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis)
 • de energierekening staat niet op jouw naam
 • je bent ingeschreven met alleen een briefadres
 • je bent dak- of thuisloos

Tijdelijk Noodfonds Energie

Dit landelijke Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier je zit.

Aanmerking

Je komt in aanmerking als jouw huishouden een bruto-inkomen heeft van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 3.200,00 (alleenstaand) of € 4.480,00 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. Jouw energierekening is afhankelijk van het inkomen hoger dan 8 tot 10 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Noodfonds check

Op de website www.noodfondsenergie.nl kun je een Noodfonds-check doen om te zien of jouw aanvraag kans maakt. Na de Noodfonds-check krijg je instructies om de aanvraag te starten. Het Noodfonds berekent dan automatisch of je in aanmerking komt voor steun. Als de aanvraag is gedaan verstuur je je aanvraag naar het Noodfonds. Zij controleren met de energieleverancier of de aanvraag klopt. Als de aanvraag klopt, verlaagt jouw energieleverancier je energierekening.

Geen energietoeslag, wel geldproblemen?

Krijg je geen energietoeslag, maar heb je wel geldproblemen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Zij helpen je graag verder.

Hulp bij het energiezuinig maken van je huis

Heb je een laag inkomen? Dan kun je via Duurzame Energie Coöperatie (DEC) gratis hulp krijgen voor het energiezuinig maken van je huis.