Studietoeslag

Studeer je en kun je niet werken door een ziekte of handicap? En heb je ook geen Wajong-uitkering? Dan kun je misschien extra geld krijgen voor je studiekosten. 

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Oisterwijk
  • Je krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • Je krijgt geen Wajong-uitkering of levenlanglerenkrediet
  • Je kunt door jouw handicap of ziekte geen werk doen naast je studie en hebt dus geen inkomsten uit werk
  • Je stagevergoeding is maximaal € 211,67 per maand. Let op: alles boven € 211,67 haalt de gemeente af van je studietoeslag 

Aanvragen

Je vraagt studietoeslag aan met het aanvraagformulier Studietoeslag. Je stuurt het volgende mee:

  • Kopie brief toekenning studiefinanciering en/of WTOS
  • Kopie bankpas
  • Kopie bewijs van inschrijving opleiding
  • Stageovereenkomst waarop staat hoeveel stagevergoeding je krijgt
  • Bewijs waaruit blijkt dat je door jouw handicap niet kunt werken naast je studie. Heb je dit bewijs niet, dan kan het zijn dat we jouw aanvraag laten beoordelen door een onafhankelijke arbeidsdeskundige. We laten je dit dan weten

Lukt het niet om het formulier online in te vullen, mail dan naar teaminkomen@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Wanneer krijg je bericht

Na je aanvraag bekijken we of je aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken krijg je een brief waarin staat of je recht hebt op de studietoeslag. Als wij een arbeidsdeskundige inschakelen kan dit langer duren. Heb je recht op studietoeslag, dan maken wij het bedrag binnen 2 weken naar je over.

Hoogte studietoeslag

Wij kijken bij het beoordelen van je aanvraag niet naar je vermogen. De hoogte van je toeslag hangt af van je leeftijd.

Leeftijd Bedrag
21 jaar € 359,57
20 jaar € 287,66
19 jaar € 215,75
18 jaar € 179,79
17 jaar € 142,04
16 jaar € 124,06
15 jaar € 107,88
Vrijstelling stagevergoeding € 215,75