Bijstandsuitkering

Heb je geen inkomen of te weinig inkomen om van te leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt je zolang je te weinig geld hebt om van te leven. De uitkering stopt als je weer genoeg inkomen hebt.

Voorwaarden

 • Je woont in de gemeente Oisterwijk
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor het levensonderhoud. We kijken hierbij naar jouw inkomen en vermogen. Als alleenstaande mag je maximaal € 7.605,00 vermogen hebben, als alleenstaande ouder/gehuwden maximaal € 15.210,00
 • Je hebt geen recht op een bijstandsuitkering als je in de gevangenis of in een huis van bewaring zit. Of je bent een vreemdeling zonder verblijfsvergunning
 • Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten 

Aanvragen

 • Je vraagt een bijstandsuitkering aan via het formulier Aanvraag bijstandsuitkering. Je hebt hiervoor DigiD nodig
 • Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek en een lijst met bewijsstukken die je mee moet nemen
 • Je hoort binnen 8 weken van ons of je recht hebt op een bijstandsuitkering
 • Ben je jonger dan 27 jaar, dan krijg je in sommige situaties eerst een zoekperiode van 4 weken. Je gaat dan op zoek naar een opleiding of betaald werk. Heb je aantoonbaar je best gedaan, maar is het na 4 weken niet gelukt om een opleiding of betaald werk te vinden, dan kan je na de zoekperiode een aanvraag indienen
 • We maken de bijstandsuitkering uiterlijk op de 10e van de volgende maand over

Hoogte bijstand

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je situatie. De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van bijstandsuitkering. Heb je geen inkomen, dan krijg je dit bedrag als bijstandsuitkering. Heb je wel ander inkomen, dan vult de gemeente dit aan tot het normbedrag.

Normbedragen

Jongeren tot en met 20 jaar zonder kinderen Normbedrag
Alleenstaand 18, 19 of 20 jaar € 300,36
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar € 600,72
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+ € 1.169,37
Jongeren tot en met 20 jaar met kinderen Normbedrag
Alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar € 300,36
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar € 948,32
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+ € 1.516,97
Vanaf 21 jaar tot pensioen Normbedrag
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.216,62
Samenwonend met echtgenoot, beiden nog geen AOW € 1.738,02
Inwoners van een inrichting (bijvoorbeeld een woongroep) inclusief verhoging Normbedrag
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 388,24
Samenwonend € 649,23

De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt elke maand gereserveerd en uitbetaald in juni of als je uitkering stopt.

Vermogen

Om recht te hebben op een uitkering mag je vermogen in 2023 niet hoger zijn dan:

Leefsituatie Bedrag
Alleenstaand € 7.605,00
Getrouwd of alleenstaande ouder € 15.210,00

Kostendelersnorm voor huisgenoten

Deel je een woning met huisgenoten ouder dan 27 jaar? Dan kunnen we de hoogte van je uitkering daar op aanpassen. Dit heet de kostendelersnorm.

Vakantieregels uitkering

Als je een uitkering hebt, mag je maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. Tijdens deze 4 weken betalen wij jouw uitkering gewoon door. Je mag zelf kiezen wanneer je de 4 weken opneemt, dat mogen ook meerdere korte vakanties zijn. De vakantie mag niet jouw sollicitatie-activiteiten in de weg staan. Je kunt de weken die je niet hebt opgemaakt niet meenemen naar volgend jaar.

Regelen

 • Ga je naar het buitenland, dan vraag je 1 maand van tevoren schriftelijk toestemming aan ons. Gebruik hiervoor het formulier verzoek verblijf buitenland (pdf, 75 kb) . Dit lever je in bij de gemeente
 • Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets). Deze kunnen wij opvragen.
 • Ga je binnen Nederland op vakantie, dan moet je dit ook van tevoren schriftelijk doorgeven aan ons. Gebruik hiervoor het formulier Melding vakantie Nederland (pdf, 67 kb) . Dit lever je in bij de gemeente.

Blijf je langer weg dan de periode waarvoor de gemeente toestemming heeft gegeven? Dan krijg je over die periode geen uitkering. Het kan ook zijn dat je uitkering wordt stopgezet vanaf de dag dat je over de afgesproken periode heen gaat.

IOAW-uitkering aanvragen

Ben je geboren voor 1 januari 1965 en na je 50e werkloos geworden? Dan kun je na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Je vraagt een IOAW aan met het formulier aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Je vermogen telt bij een IOAW-uitkering niet mee. 

Voorwaarden

 • Je bent geboren voor 1 januari 1965 en je bent op of na je 50e werkloos geworden. Hierdoor heb je niet langer dan 3 maanden een volledige WW uitkering gehad
 • Je bent geboren voor 1 januari 1965 en je hebt na je 50e een WGA uitkering gehad. Deze uitkering is gestopt omdat je niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent

Hoogte IOAW uitkering

IOAW bedragen Bruto incl BTW
Gehuwden € 1.940,78
Alleenstaande met meerderjarige medebewoner € 970,39
Alleenstaande € 1.522,5