Bijstandsuitkering

Heb je geen inkomen of te weinig inkomen om van te leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt je zolang je te weinig geld hebt om van te leven. De uitkering stopt als je weer genoeg inkomen hebt.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Oisterwijk
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor het levensonderhoud. We kijken hierbij naar jouw inkomen en vermogen. Als alleenstaande mag je maximaal € 7.575,00 vermogen hebben, als alleenstaande ouder/gehuwden maximaal € 15.150,00
  • Je hebt geen recht op een bijstandsuitkering als je in de gevangenis of in een huis van bewaring zit. Of je bent een vreemdeling zonder verblijfsvergunning
  • Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten 

Aanvragen

  • Je vraagt een bijstandsuitkering aan via het formulier Aanvraag bijstandsuitkering. Je hebt hiervoor DigiD nodig
  • Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek en een lijst met bewijsstukken die je mee moet nemen
  • Je hoort binnen 8 weken van ons of je recht hebt op een bijstandsuitkering
  • Ben je jonger dan 27 jaar, dan krijg je in sommige situaties eerst een zoekperiode van 4 weken. Je gaat dan op zoek naar een opleiding of betaald werk. Heb je aantoonbaar je best gedaan, maar is het na 4 weken niet gelukt om een opleiding of betaald werk te vinden, dan kan je na de zoekperiode een aanvraag indienen
  • We maken de bijstandsuitkering uiterlijk op de 10e van de volgende maand over

Vermogen

Om recht te hebben op een uitkering mag je vermogen in 2024 niet hoger zijn dan:

Leefsituatie Bedrag
Alleenstaand € 7.575,00
Getrouwd of alleenstaande ouder € 15.150,00

Hoogte bijstand

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je situatie. De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van bijstandsuitkering. Heb je geen inkomen, dan krijg je dit bedrag als bijstandsuitkering. Heb je wel ander inkomen, dan vult de gemeente dit aan tot het normbedrag.

Kostendelersnorm voor huisgenoten

Deel je een woning met huisgenoten ouder dan 27 jaar? Dan kunnen we de hoogte van je uitkering daar op aanpassen. Dit heet de kostendelersnorm.

Uitkering tijdens vakantie

Je mag per jaar 28 dagen op vakantie. Ga je op vakantie in binnen- of buitenland? Vraag minimaal 4 weken voor vertrek goedkeuring aan via het Wijzigingsformulier.  

IOAW-uitkering aanvragen

Ben je geboren voor 1 januari 1965 en na je 50e werkloos geworden? Dan kun je na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Je vraagt een IOAW aan met het formulier aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Je vermogen telt bij een IOAW-uitkering niet mee. 

Voorwaarden

  • Je bent geboren voor 1 januari 1965 en je bent op of na je 50e werkloos geworden. Hierdoor heb je niet langer dan 3 maanden een volledige WW uitkering gehad
  • Je bent geboren voor 1 januari 1965 en je hebt na je 50e een WGA uitkering gehad. Deze uitkering is gestopt omdat je niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent

Hoogte IOAW uitkering

IOAW bedragen Bruto incl BTW
Gehuwden € 2.074,36
Alleenstaande met meerderjarige medebewoner € 1.037,18
Alleenstaande € 1.630,17