Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen.

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Het declaratiefonds vervangt de categoriale bijzondere bijstand (maatschappelijke participatie).

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een financieel extraatje voor mensen die lange tijd weinig inkomsten hebben.

Individuele studietoeslag

Studeer jij, maar kun jij door jouw handicap geen bijbaantje hebben? Dan heb jij misschien recht op de individuele studietoeslag.

Collectieve ziektekostenverzekering

Wij hebben voor inwoners uit de gemeente Oisterwijk en het dorp Haaren met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering via verzekeraars CZ en VGZ. Je betaalt dan minder premie en bent toch goed verzekerd. Kijk op onze webpagina over de collectieve zorgverzekering voor meer informatie.

Hulp bij je administratie

Ben je het overzicht op je inkomsten en uitgaven kwijt? Dan helpt de Thuisadministratie Oisterwijk je het overzicht weer terug te krijgen. Kijk op www.thuisadministratie.info voor meer informatie.