Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Je ontvangt elk jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Soms kan het moeilijk zijn om dit te betalen. Het kan zijn dat je recht hebt op kwijtschelding. Dit is afhankelijk van je inkomen, spaargeld en bezit. Je kunt kwijtschelding online aanvragen met je DigiD. Doe je aanvraag binnen 3 maanden nadat je de aanslag hebt gekregen. Wij beslissen binnen 3 maanden of je kwijtschelding krijgt.

Waarvoor kwijtschelding aanvragen

Je kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing  en het gebruikersdeel van de rioolheffing. Je doet de aanvraag binnen 3 maanden nadat je de aanslag van ons hebt gekregen.

Recht op kwijtschelding

Het hangt af van je inkomen, vermogen en samenstelling van je gezin of je recht hebt op kwijtschelding. Je krijgt geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

  • Je hebt een eigen huis met een overwaarde
  • Je hebt een auto die meer waard is dan € 3.350,00
  • Je bent zelfstandig ondernemer

Vorig jaar kwijtschelding gekregen

Heb je al eerder kwijtschelding gekregen? En besluiten wij dat je die opnieuw gaat krijgen? Dan ontvang je toch een aanslagbiljet. Daarop staat dat je de aanslagen afvalstoffenheffing en gebruikersdeel rioolheffing niet hoeft te betalen. Je krijgt een brief als wij nog aanvullende gegevens nodig hebben.