Principeverzoek aanpassen bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er op een locatie gebouwd mag worden en waarvoor je de grond mag gebruiken. Als jouw (ver)bouwplannen niet in het bestemmingsplan passen, kun je een principeverzoek bij ons doen. Hiermee vraag je ons of we mee willen werken aan het aanpassen of afwijken van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Wil je weten waarvoor je de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn? Al onze bestemmingsplannen staan op Ruimtelijke Plannen

Principeverzoek doen

Passen jouw plannen niet in het bestemmingsplan, stuur dan een principeverzoek aan het college. Wij bekijken hoe haalbaar het plan is. Krijg je een positief besluit, dan kun je jouw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

In het principeverzoek zet je de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Adres of kadastrale aanduiding van de locatie van je plan
 • Situatietekening en beschrijving van de bestaande situatie op maximaal schaal 1:1000
 • Situatietekening en beschrijving en onderbouwing van de nieuwe situatie met daarop:
  • De afmetingen van het stuk grond en de bebouwde oppervlakte
  • De plaats van de bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg
  • De manier waarop je het terrein op en af kunt en eventuele parkeerplaatsen
  • De aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • Waar je het terrein bij het bouwwerk voor wilt gebruiken
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek, geluidsonderzoek of archeologisch onderzoek
 • Een verslag van het omgevingsgesprek met belanghebbenden

Kosten

Voor de behandeling van een principeverzoek betaal je € 269,85. Vraag je daarna een officiële omgevingsvergunning aan, dan hoef je deze kosten niet te betalen.

Geen wettelijke aanvraag

Een principeverzoek is geen wettelijke aanvraag. Als wij een positief besluit geven is dat geen garantie dat je een vergunning krijgt. Je krijgt op deze manier alleen meer duidelijkheid of wij achter het plan staan.

Geen bezwaar of beroep

Je kunt geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen een principebesluit.

Feedback

Heb je gevonden wat je zocht?