Inwonersparticipatie

In gemeente Oisterwijk werken inwoners, ondernemers en overheid al jaren samen aan de ontwikkeling van de dorpen Haaren, Moergestel en Oisterwijk en buurtschap Heukelom. Van buurtinitiatieven tot het opstellen van beleid en grote of minder grote ruimtelijke ontwikkelingen. Deze samenwerking noemen we inwonersparticipatie.

Dat vinden wij belangrijk omdat inwoners en ondernemers zelf het beste kunnen aangeven hoe zij willen wonen, werken en verblijven in onze gemeente. Je kunt als inwoners belanghebbende of initiatiefnemer zijn. Op deze pagina lichten we meerdere vormen van inwonersparticipatie toe.

Zelf participatie organiseren

Wil je bouwen of verbouwen? Of organiseer je een maatschappelijk evenement of sociaal initiatief? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Voordat je de vergunning aanvraagt, willen wij dat je jouw plannen overlegt met de buurt. Je kiest een vorm die past bij de omvang van de activiteit en het effect op de omgeving. We hebben een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet. Vaak wordt er gekozen voor een omgevingsgesprek. Je bent als initiatiefnemer hier zelf verantwoordelijk voor. Het gaat erom dat je als initiatiefnemer je plannen kenbaar maakt en kijkt of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Ook kan het zijn dat we je vragen een plan van aanpak Participatie op te stellen. In de volgende gevallen is dat verplicht:

  • Bij een afwijking of wijziging van het omgevingsplan of verzoek in strijd met omgevingsplan
  • Bij de organisatie van een (groter) evenement

In het plan van aanpak Participatie leg je aan het begin van het project vast op welke wijze, welke partijen, op welk moment worden betrokken.
Een sjabloon voor het plan van aanpak participatie en de leidraad Omgevingsgesprek kun je opvragen.

Idee voor jouw buurt

Heb je een idee om de leefbaarheid in jouw straat, buurt of dorp te verbeteren? Stuur je idee naar ons in. Eén van onze wijkregisseurs neemt dan contact met je op om te bespreken of wij kunnen ondersteunen bij de uitvoer hiervan. We vragen je om je vraag zoveel mogelijk voor te bereiden: wat is je vraag aan ons? Wie steunt jouw idee? Is er een planning en/of kostenoverzicht? Het is niet zeker dat wij de kosten dragen, denk daarom alvast na over een manier om het idee te betalen.

Buurtbudget

Wil je samen met inwoners uit jouw dorp keuzes maken over wat jullie belangrijk vinden voor je eigen wijk of dorp? Samen ideeën oppakken? Dat noemen wij wijkdemocratie. De gemeente stelt hiervoor budget beschikbaar. Mogelijk betrek je daarbij de wijkraad (Westend), buurtraad (Heukelom) of dorpsraad (Moergestel). Wil je een aanvraag doen voor een buurtbudget? Neem dan contact op met onze wijkregisseurs.

Uitdaagrecht

Het uitdaagrecht betekent dat iedereen de gemeente mag en kan uitdagen om een bepaalde taak die de gemeente nu uitvoert beter en goedkoper op te pakken. Wanneer je dit met een gedegen plan kunt presenteren, gaan we hierover graag met je in gesprek. Wil je gebruik maken van het uitdaagrecht? Neem dan contact op met onze wijkregisseurs. In de Participatieverordening 2024 lees je een aantal randvoorwaarden.

Verzoek referendum

Bij een referendum stemmen kiesgerechtigden uit de gemeente over een politieke kwestie. Inwoners kunnen een verzoek om een referendum aanvragen. De afspraken om een verzoek in te dienen staan in de Referendumverordening 2015. Wil je een referendum organiseren of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de griffie.

Burgerpanel

Wil jij meedenken over belangrijke onderwerpen in onze gemeente? Word lid van het burgerpanel. Een paar keer per jaar krijg je een vragenlijst via de mail. Je mag lid worden als je 16 jaar of ouder bent.

Digitale dorpsplatformen

Ieder dorp heeft een online platform, door én voor inwoners. De vrijwilligers, oftewel ‘buurtverbinders’ willen inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente dichter bij elkaar brengen. Daarom regelen zij dat alles wat hun dorp te bieden heeft zichtbaar is via 1 online platform. Zo zorgen dorpsgenoten zelf, in de rol van ‘buurtverbinder’, voor meer verbinding in hun eigen buurt, wijk of dorp. Buurtschap Heukelom sluit bij Oisterwijk aan.

Op ieder platform staat een Welzijnswijzer. Hierin staan alle instanties en verenigingen bij elkaar, die het welzijn en/ of gezondheid van onze inwoners beter maken en waar je zelf terecht kunt. Vragen over de Welzijnswijzer? Mail onze wijkregisseurs.

Meer informatie

  • Wil je meer weten over het organiseren van participatie bij bouwplannen en initiatieven? Stel je vraag via team Vergunningen.  
  • Wil je meer weten over de mogelijkheden van jouw idee voor jouw wijk of buurt? Neem dan contact op met onze wijkregisseurs.