Omgevingsvergunning

Ga je bouwen, verbouwen of slopen? Dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraag je online aan bij het Omgevingsloket. Je kunt daar ook meteen controleren of je echt een vergunning nodig hebt. Ook zie je welke andere vergunningen je nog moet aanvragen.

Overleg met omgeving en gemeente

 • Informeer je buren op tijd over je plannen door een omgevingsgesprek te houden
 • Dien een principeverzoek in als je verbouwplannen niet in het bestemmingsplan passen

Behandeling

 • Binnen 8 weken behandelen we jouw aanvraag omgevingsvergunning. Deze periode kan 1 keer maximaal 6 weken worden verlengd. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen voor bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen of de bouw van één woning  
 • Voor ingewikkelde aanvragen hebben we meer tijd nodig: maximaal 6 maanden. De aanvraag ligt dan 2 keer ter inzage. Het gaat dan om aanvragen voor bijvoorbeeld intensieve veehouderijen, woonwijken, rijksmonumenten, kinderdagverblijven of zorginstellingen 
 • We publiceren jouw aanvraag en het besluit op overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van jouw plan. De basis voor de legeskosten zijn de norm-bouwkosten. Heb je vragen over de kosten, neem dan contact met ons op.

Voor een omgevingsvergunning warmtepomp of zonnepanelen betaal je geen legeskosten (maximum van 30 panelen en een maximum oppervlak van 60 m2).

Niet eens

Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken. Bij ingewikkelde vergunningaanvragen nemen we altijd eerst een ontwerpbesluit. Hierop kun je een zienswijze indienen

Melden als de bouw start en klaar is

Meld aan ons als je start met bouwen en als je stopt met bouwen.

Neerzetten van een bouwcontainer, steiger, hijskraan, Dixie

Tijdens de bouw of verbouwing moet je soms iets op de weg neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwcontainer, een stapel stenen, een hijskraan, steigers, een lift of een Dixie. Meestal is dat geen probleem, maar vraag wel eerst toestemming aan ons. Mail hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Ook moet je je aan een aantal regels houden. De belangrijkste op een rij:

 • Het voorwerp mag niet langer dan 29 dagen staan
 • Je kunt het voorwerp niet op het bouwterrein zelf neerzetten
 • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 20m2
 • Zet het voorwerp bij voorkeur op een parkeervak (geen gehandicaptenparkeerplaats), maar in ieder geval niet op de rijbaan. Let op: je betaalt gewoon het geldende parkeertarief.
 • Nooduitgangen, vluchtroutes en brandkranen hou je vrij
 • Je zorgt dat voetgangers, rolstoelgebruikers, scootmobielen en kinderwagens zonder problemen langs het voorwerp kunnen.

Alle regels en voorwaarden lees je in de Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan vraag je een omgevingsvergunning aan. Dit doe je via de website www.omgevingsloket.nl. Geef bij je aanvraag de activiteit 'opslaan roerende zaken' aan.

Bouwvergunning monumenten

Voor het veranderen of verduurzamen van een gemeentelijk monument heb je een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Ook deze vraag je aan via het Omgevingsloket. In de Monumentenverordening 2010 staat het beleid op gemeentelijke monumenten. Wil je meer weten over de kwaliteitsrichtlijnen rondom het restaureren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl of www.monumenten.nl.