Omgevingsvergunning

Ga je bouwen, verbouwen of slopen? Dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraag je online aan bij het Omgevingsloket. Je kunt daar ook meteen controleren of je echt een vergunning nodig hebt. Ook zie je welke andere vergunningen je nog moet aanvragen.

Aanvraag ingediend voor 1 januari 2024

Heb je voor 1 januari 2024 een vergunningsaanvraag gedaan via het Omgevingsloket Online (OLO) en wil je een aanvulling voor deze vergunningsaanvraag indienen?

Er zijn 2 manieren waarop dit kan:

 1. Mail rechtstreeks naar administratievergunningen@oisterwijk.nl om een aanvulling te doen. Vermeld hierbij het OLO-nummer van de aanvraag of het zaaknummer
 2. Maak gebruik van het Omgevingsloket. In dit Omgevingsloket start je een nieuwe aanvraag en vervolgens kies je voor activiteit 'Wabo aanvraag of besluit aanvullen - Informatie (Rijk)'

Overleg met omgeving en gemeente

 • Informeer je buren op tijd over je plannen door een omgevingsgesprek te houden
 • Dien een principeverzoek in als je initiatief niet in het omgevingsplan past (‘Verken je idee’)
 • Dien een conceptverzoek in als je al een verder uitgewerkt plan hebt (waar mogelijk eerder al principemedewerking aan is verleend). Dit doe je via het Omgevingsloket vóór je een omgevingsvergunning aanvraagt. Met een conceptverzoek laat je beoordelen of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Een inhoudelijke beoordeling van de stukken kan ook worden uitgevoerd, zonder tijdsdruk van beslistermijnen. Doel van het conceptverzoek is om te komen tot een aanvraag waar je een vergunning voor krijgt.

Behandeling

 • Binnen 8 weken behandelen we jouw aanvraag omgevingsvergunning. Deze periode kan 1 keer maximaal 6 weken worden verlengd. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen voor bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen of de bouw van één woning. We publiceren jouw aanvraag en het besluit op overheid.nl.
 • Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer: maximaal 6 maanden. De aanvraag ligt dan 2 keer ter inzage. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanvraag voor een activiteit waarbij het milieu belast wordt of om een aanvraag voor een rijksmonument. We publiceren jouw aanvraag en het besluit op overheid.nl.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van jouw plan. Heb je vragen over de kosten, neem dan contact met ons op.

Voor een omgevingsvergunning voor een warmtepomp of voor zonnepanelen betaal je geen legeskosten (maximum van 30 panelen en een maximum oppervlak van 60 m2).

Niet eens

Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken. Bij ingewikkelde vergunningaanvragen nemen we altijd eerst een ontwerpbesluit. Hierop kun je een zienswijze indienen. Na een bezwaarprocedure of zienswijzeprocedure is het mogelijk om beroep in te dienen bij de rechtbank.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Dien een bouwmelding in via het Omgevingsloket als je bouwplan valt onder gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging. Dit geldt tot 1 januari 2025 alleen nog voor nieuwbouw.
 • Dien een aanvraag voor een omgevingsvergunning in via het Omgevingsloket als je bouwplan valt onder gevolgklasse 2 en 3 van de Wet kwaliteitsborging. Dit geldt tot 1 januari 2025 ook voor het verbouwen van een bouwwerk die valt onder gevolgklasse 1.

Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat je als initiatiefnemer – vóór je gaat (ver)bouwen - na moet gaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als het bouwwerk onder de Wkb valt, moet je een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen en een bouwmelding indienen bij de gemeente. Een aannemer of architect kan je hierbij helpen.  De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Melden als de bouw start en klaar is

 • Meld de start en het gereedkomen van de bouw via het Omgevingsloket indien er sprake is van gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging. Dit geldt tot 1 januari 2025 alleen nog voor nieuwbouw.

Neerzetten van een bouwcontainer, steiger, hijskraan, Dixie

Tijdens de bouw of verbouwing moet je soms iets op de weg neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwcontainer, een stapel stenen, een hijskraan, steigers, een lift of een Dixie. Meestal is dat geen probleem, maar vraag wel eerst toestemming aan ons. Mail hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Ook moet je je aan een aantal regels houden. De belangrijkste op een rij:

 • Het voorwerp mag niet langer dan 29 dagen staan
 • Je kunt het voorwerp niet op het bouwterrein zelf neerzetten
 • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 20m2
 • Zet het voorwerp bij voorkeur op een parkeervak (geen gehandicaptenparkeerplaats), maar in ieder geval niet op de rijbaan. Let op: je betaalt gewoon het geldende parkeertarief.
 • Nooduitgangen, vluchtroutes en brandkranen houd je vrij
 • Je zorgt dat voetgangers, rolstoelgebruikers, scootmobielen en kinderwagens zonder problemen langs het voorwerp kunnen

Alle regels en voorwaarden lees je in de Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan vraag je een omgevingsplanactiviteit aan. Dit doe je via het Omgevingsloket

Bouwvergunning monumenten

Voor het veranderen of verduurzamen van een gemeentelijk monument heb je een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Ook deze vraag je aan via het Omgevingsloket. In de Monumentenverordening 2010 staat het beleid op gemeentelijke monumenten. Wil je meer weten over de kwaliteitsrichtlijnen bij het restaureren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl of www.monumenten.nl.