Omgevingsvergunning

Ga je bouwen, verbouwen of slopen? Dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraag je online aan bij het Omgevingsloket. Je kunt daar ook meteen controleren of je echt een vergunning nodig hebt. Ook zie je welke andere vergunningen je nog moet aanvragen.

Overleg met omgeving en gemeente

  • Informeer je buren op tijd over je plannen door een omgevingsgesprek te houden
  • Dien een principeverzoek in als je verbouwplannen niet in het bestemmingsplan passen

Behandeling

  • Binnen 8 weken behandelen we jouw aanvraag omgevingsvergunning. Deze periode kan 1 keer maximaal 6 weken worden verlengd
  • Voor ingewikkelde aanvragen hebben we meer tijd nodig: maximaal 6 maanden. De aanvraag ligt dan 2 keer ter inzage
  • We publiceren jouw aanvraag en het besluit op overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van jouw plan. De basis voor de legeskosten zijn de norm-bouwkosten. Heb je vragen over de kosten, neem dan contact met ons op.

Voor een omgevingsvergunning warmtepomp of zonnepanelen betaal je geen legeskosten (maximum van 30 panelen en een maximum oppervlak van 60 m2).

Niet eens

Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken. Bij ingewikkelde vergunningaanvragen nemen we altijd eerst een ontwerpbesluit. Hierop kun je een zienswijze indienen

Melden als de bouw start en klaar is

Meld aan ons als je start met bouwen en als je stopt met bouwen.

Tijdens de bouw

Zet je een bouwcontainer, stapel stenen, hijskraan, dixie, steigers, lift of iets anders op de weg tijdens de verbouwing of bouw? Vraag ons om toestemming. In de Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk lees je wat de regels zijn als je iets op de weg wilt zetten. Voldoe je hier niet aan? Dan vraag je een vergunning aan. Geef bij je aanvraag de activiteit ‘opslaan roerende zaken’ aan.

Bouwvergunning monumenten

Voor het veranderen of verduurzamen van een gemeentelijk monument heb je een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Ook deze vraag je aan via het Omgevingsloket. In de Monumentenverordening 2010 staat het beleid op gemeentelijke monumenten. Wil je meer weten over de kwaliteitsrichtlijnen rondom het restaureren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl of www.monumenten.nl.