Omgevingsplan

Wil je iets veranderen in je leefomgeving zoals het bouwen of verbouwen van een woning? Of ergens een winkel of café openen? Kijk eerst of je plannen in het Omgevingsplan van het gebied passen.

Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zetten we stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 klaar is. Uiteindelijk komt alles wat te maken heeft met je leefomgeving terug in het Omgevingsplan. Hierin staat waar gebouwd of verbouwd mag worden en hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Ook staan in het omgevingsplan regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en duurzaamheid.

Omgevingsloket

In het omgevingsloket kijk je of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen van je plannen. 

 • Open het omgevingsloket of ruimtelijkeplannen.nl en klik op "Plannen zoeken"
 • Voer een adres of naam van het plan in
 • Gebruik de knop "open keuzehulp" om daarna het juiste plan te kiezen

Wat je moet weten

 • In het omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden.
 • Iedereen moet zich houden aan het omgevingsplan: inwoners, bedrijven, instellingen, maar ook wij als gemeente
 • Een omgevingsplan bestaat uit 1 of meerdere kaarten, regels en toelichting
 • Als je wilt bouwen of verbouwen heb je vaak een omgevingsvergunning nodig
 • Je hebt een ontheffing nodig als je bouw- of verbouwplannen niet in het omgevingsplan passen

Invloed uitoefenen

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. Je kunt daar invloed op hebben.

 • De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.
 • Voor we het omgevingsplan wijzigen stellen we eerst een ontwerp-omgevingsplan op. Dit ontwerp-omgevingsplan ligt 6 weken ter inzage. We publiceren dat in de Nieuwsklok en op officiëlebekendmakingen.nl. Op onze website staan de bekendmakingen van ontwerpomgevingsplannen van de laatste 6 weken.
 • In de ter inzage periode kun je jouw reactie geven op het plan. Dit noemen we een zienswijze indienen
 • De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Een wijziging van een omgevingsplan treedt in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt.
 • Je kunt geen bezwaar maken tegen delen van het omgevingsplan die al eerder zijn vastgesteld.

Berichten over uw buurt

Door je aan te melden voor Berichten over uw buurt krijg je automatisch de bekendmakingen van plannen in je mailbox.