Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kun je in de meeste gevallen bezwaar tegen dit besluit maken. Je kunt online een bezwaar indienen. Gebruik hiervoor je DigiD. Je mag ook een brief sturen waarin je bezwaar staat.

Hoe het werkt

  • Jouw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke commissie of adviseur die advies uitbrengt aan het bestuursorgaan
  • Je krijgt meestal een uitnodiging om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten
  • Het bestuursorgaan neemt een beslissing op het bezwaarschrift. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank

Bezwaar op papier indienen

Liever niet online je bezwaar indienen? Je kunt ook een brief sturen. Stuur je brief naar het bestuursorgaan dat het besluit nam (het college, de raad of de burgemeester)

Stuur je brief naar:

Gemeente Oisterwijk
College van burgemeester en wethouders
(of raad of burgemeester)
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Onderdelen brief

In je brief staat het volgende: 

  • Naam en adres
  • Tegen welk besluit je bezwaar maakt
  • Waarom je bezwaar maakt
  • De datum van het bezwaarschrift
  • Je handtekening