Omgevingsgesprek

Wil je bouwen of verbouwen? Of organiseer je een maatschappelijk evenement of sociaal initiatief? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Voordat je de vergunning aanvraagt, willen wij dat je jouw plannen overlegt met de buurt. Dit noemen we een omgevingsgesprek. Je bent als initiatiefnemer hier zelf verantwoordelijk voor. 

Bespreken

Het gaat erom dat je als initiatiefnemer je plannen met de buurt bespreekt. En kijkt of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Misschien voorkom je zo bezwaren en vertraging van de uitvoering van je plannen. De buurt krijgt de kans om wensen en zorgen uit te spreken. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet zijn.

Spelregels

Er zijn geen regels voor het voeren van het omgevingsgesprek. Kies een vorm die past bij de omvang van de activiteit en effect op de omgeving. We hebben een menukaart omgevingsgesprek gemaakt of bekijk de video op YouTube. Er is ook een ‘handreiking omgevingsdialoog’ beschikbaar. Deze kun je opvragen via administratievergunningen@oisterwijk.nl.

Wanneer gesprek nodig

Je voert het omgevingsgesprek voordat de gemeente een besluit neemt. Dit gesprek is nodig bij

 • een omgevingsplan (voorheen bestemingsplan)
 • een afwijking of wijziging van het omgevingsplan of verzoek in strijd met omgevingsplan
 • de organisatie van een (groter) evenement

Uitnodigen

Je nodigt de betrokkenen uit de omgeving persoonlijk of schriftelijk uit. Je zorgt dat iedereen op de hoogte is van jouw plan. Zijn de gevolgen groot? Dan nodig je meer mensen uit en onderneem je meer actie om mensen te informeren. Het doel is om inzicht te verkrijgen in jouw plannen.

Verslag maken

Je zorgt dat er een verslag komt van het omgevingsgesprek. In dit verslag geef je antwoord op de vragen:

 • Waar en wanneer was het omgevingsgesprek?
 • Wie zijn uitgenodigd?
 • Wie waren aanwezig?
 • Welke aandachtspunten kwamen naar voren?
 • Wat is de uitkomst van het gesprek?
 • Was er voldoende tijd om te reageren? (mogelijkheid te reageren na het gesprek)
 • Wat doe je met de opmerkingen, wensen en/of zorgen?
 • Hebben aanwezigen het verslag gelezen?

Meer informatie

Wil je meer weten over het voeren van een omgevingsgesprek of over de verslaglegging? Stel je vraag via administratievergunningen@oisterwijk.nl