Overzicht mogelijkheden participatie

We benoemen hieronder een aantal mogelijkheden voor participatie. Je kunt hier een keuze uit maken, maar ook met eigen ideeën komen. Je keuze stem je met ons af.


Hoe bereik je belanghebbenden?

Nieuwsbrief

Leg in een brief of mail kort uit wat je plan is: wat, wanneer en hoe. In de informatiebrief kan ook een uitnodiging voor een omgevingsgesprek en vervolg staan.

Bericht op website of social media

Gebruik je website of sociale media om informatie over je plan te delen en reacties te krijgen.

Bericht op digitaal dorpsplatform

Door zelf een bericht te plaatsen op 1 van de 3 dorpsplatformen (www.allemaaloisterwijk.nl, www.onsmoergestel.nl of www.haareneen.nl) bereik je de lokale inwoners van onze dorpen.


Hoe informeer je de belanghebbenden?

Omgevingsgesprek

Je bespreekt jouw plannen en ideeën met de buurt en eventueel met andere belanghebbenden. In een verslag leg je vast wat de reacties zijn en wat je hiermee doet. Dit koppel je ook terug naar degene die je hebt gesproken. Wil je een omgevingsgesprek houden? Vraag dan de leidraad Omgevingsgesprek op via administratievergunningen@oisterwijk.nl.

Keukentafelgesprek

Nodig buren en andere betrokkenen uit voor een gesprek aan de keukentafel. Laat uw plan zien en licht dit toe.

(online) Enquête

Verzamel zo informatie over wat de buurt of andere belanghebbenden van je plan vinden. Of peil alvast de meningen ruim voor de uitwerking van uw plan.

Reactieformulier

Leg op een A4-tje uit kort uit wat je plannen zijn en vraag om een schriftelijke reactie (op een formulier of per mail).

Inloopbijeenkomst

Organiseer een bijeenkomst en laat betrokkenen weten waar en wanneer zij binnen mogen lopen voor nadere informatie en het geven van een reactie.

Informatiebijeenkomst met presentatie

Organiseer een bijeenkomst en nodig betrokkenen uit voor een presentatie van je plan en geef de gelegenheid om vragen te stellen.

Stemming tijdens bijeenkomst

Zie ‘Informatiebijeenkomst met presentatie’, maar dan in combinatie met een stemming (bijvoorbeeld als er verschillende mogelijkheden zijn).

Informatiebijeenkomst met interactie

Organiseer een bijeenkomst en nodig betrokkenen uit voor een presentatie van je plan. Hierna is er ruimte om in groepjes in gesprek te gaan en met ideeën te komen over hoe het plan verder verbeterd kan worden. Soms is het handig om een on- afhankelijke gesprekleider uit te nodigen, bijvoorbeeld om de aanwezigen onderling in debat te laten gaan.

Informatie op projectwebsite of Blog/Vlog

Deel de plannen via een projectpagina op een website of gebruik hiervoor een blog of vlog.

Interactie via social media

Presenteer de concept-plannen op (een projectpagina van) een website. Geef ruimte om te reageren via sociale media en geef mogelijkheden om onderling op elkaar te reageren.

Poll en Praat-mee-module via digitale dorpsplatformen

Op de eerder genoemde drie dorpsplatformen is het mogelijk om inwoners via een poll naar hun mening te vragen. Ook is daarop een Praat Mee!- mogelijkheid, waar inwoners projecten van de gemeente kunnen volgen en reageren.


Hoe koppel ik terug naar belanghebbenden?

Verslag op papier/nieuwsbrief

Maak een verslag van de bijeenkomst, inclusief de input van deelnemers, en stuur dit naar de deelnemers.

Verslag op projectwebsite (en daarnaar verwijzen)

Maak een (kort) verslag van de bijeenkomst in de vorm van een blog, vlog of een schriftelijk verslag en zet dat op de (project)website.

Evaluatie houden

Zet de ervaringen van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of een inspiratiesessie op een rij. Door het verzamelen, verwerken, bekijken en presenteren van informatie is het gemakkelijk om de vervolgstappen te bepalen. Ook andere aanwezigen/ betrokkenen kunnen hieraan meewerken. Deel het evaluatieverslag per post, via e-mail of op de projectwebsite.  Wees duidelijk of het informerend bedoeld is of dat de inwoners/omgeving/stakeholders nog een mening over het verslag kunnen hebben.

Enquête over de gehouden omgevingsgesprek

Met een (online) enquête kun je veel informatie inwinnen, onder andere:

  • hoe de aanwezigen een bijeenkomst hebben ervaren
  • wat anderen van uw plannen vinden
  • welke verbeteringen van uw plannen mogelijk zijn
  • hoe buurtbewoners op de hoogte gehouden willen worden