Omgevingsvergunning

Ga je bouwen, verbouwen of iets slopen? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebt je DigiD nodig.

Zeker weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de vergunningscheck via www.omgevingsloket.nl. Je weet meteen of je een vergunning aan moet vragen.

Principeverzoek

Wil je niet meteen een definitieve aanvraag doen, maar eerst weten of jouw plan haalbaar is? Doe dan een principeverzoek. Meer informatie lees je op de pagina ‘principeverzoek bouwplan’.

In gesprek met de omgeving

Ben je van plan om iets te bouwen of jouw woning of bedrijf te veranderen? Of organiseer je een evenement? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Voordat je de vergunning aanvraagt, willen wij dat je jouw plannen overlegt met de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek.

Hoe het werkt

Tijdens een omgevingsgesprek praat je met iedereen die te maken heeft met jouw plan. Zo laat je zien dat je rekening houdt met jouw omgeving. Misschien hebben de buren een heel goed idee waar je veel aan hebt. Of de buren zijn zo enthousiast, dat ze hun huis op dezelfde manier willen aanpassen. Zo bespaar je kosten.
Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het gaat erom dat je als initiatiefnemer jouw plannen met de buurt bespreekt. En kijkt of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Misschien voorkom je zo bezwaren en vertraging van de uitvoering van jouw plannen.

Wanneer

Wij vragen jou een omgevingsgesprek te voeren voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit gesprek is nodig:

  • bij een bestemmingsplanprocedure
  • als je af wilt wijken van een bestemmingsplan
  • bij de organisatie van een (wat groter) evenement

Hoe ziet een omgevingsgesprek er uit

Hoe het omgevingsgesprek er uit ziet, is niet in regels vastgelegd. Plannen zijn er in alle soorten en maten. Daarom kan elk omgevingsgesprek weer anders zijn. Kijk op de downloadbare ‘menukaart omgevingsgesprek’  met alle mogelijkheden. Ook hebben we een video op YouTube gezet, in deze video geven we voorbeelden van het voeren van het omgevingsgesprek: bekijk de video.

Wie nodig je uit

Je nodigt de betrokkenen uit de omgeving op tijd persoonlijk of schriftelijk (per brief, mail of sociale media) uit. Het omgevingsgesprek mag gewoon aan de keukentafel, waarbij je de plannen laat zien. Kan iemand niet aanwezig zijn, dan gaat het overleg toch door. Zorg dan wel dat iedereen op de hoogte is van de plannen. Hoeveel mensen je uitnodigt, hangt af van de inhoud en de grootte van het plan. Zijn de gevolgen groot? Dan nodig je meer mensen uit en onderneem je meer actie om mensen te informeren. Het gaat om iedereen op wie het plan effect kan hebben.

Tijdens het gesprek geef je de betrokkenen informatie over jouw initiatief. Ga respectvol met elkaar om. Alle aanwezigen mogen hun reactie geven. Je hoeft het niet allemaal eens te worden. Het gaat om het verkrijgen van inzicht. Bij ingrijpende plannen of als de relatie met jouw buren niet goed is, dan kun je ervoor kiezen om iemand anders uit te nodigen om het gesprek te begeleiden of voor jou het gesprek te voeren.

Het verslag

Je zorgt voor een verslag van het gevoerde omgevingsgesprek. Geef in het verslag antwoord op de volgende vragen:

  • Waar en wanneer was het omgevingsgesprek?
  • Wie zijn uitgenodigd?
  • Wie waren aanwezig?
  • Welke aandachtspunten kwamen naar voren?
  • Wat is de uitkomst van het gesprek?
  • Wat doe je met de opmerkingen, wensen en/of zorgen?

Laat de aanwezigen lezen of alles goed is opgeschreven. En vraag dan of zij het verslag ondertekenen met een paraaf. Bij een verslag van een grote bijeenkomst kun je een paar (‘neutrale’) mensen vragen of het een goede weergave is van de bijeenkomst. De paraaf is voor de juiste weergave van het gesprek in het verslag en hoeft niet te betekenen dat deze persoon het met de plannen eens is.

Als je het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek hebt bijgesteld, geef dan aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Als je het plan niet bijstelt, laat dan weten waarom je daarvoor kiest. Dit verslag stuur je naar ons voor het vervolg.

Contact

Heb je vragen vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via (013) 529 13 11 of stuur mail naar administratievergunningen@oisterwijk.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

Komt uit de vergunningscheck dat je toch een omgevingsvergunning aan moet vragen? Doe dit via www.omgevingsloket.nl. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebt je DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Kosten omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten. Hoe hoog de kosten precies zijn, hangt af van jouw plan. Neem voor meer informatie contact met ons op. Vraag je een omgevingsvergunning aan voor een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen? Dan betaal je geen legeskosten. Aan de zonnepanelen zit een maximum van 30 panelen en een maximum oppervlak van 60 m2.

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning

Jouw aanvraag omgevingsvergunning wordt binnen 8 weken behandeld. Deze periode kan eenmalig maximaal 6 weken worden verlengd. Ingewikkelde aanvragen hebben een langere behandelperiode van maximaal 6 maanden. Dit soort ingewikkelde aanvragen ligt 2 keer ter inzage.

Extra regels voor bouwobjecten

Er zijn nog een aantal extra regels waar u eventueel mee te maken kan krijgen bij de bouw of verbouw. Het gaat dan om bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwcontainer op openbare grond. Op onze webpagina 'bouw- of verbouwplannen' lees je meer over die extra regels. In de Nadere regels voor bouwobjecten gemeente Oisterwijk 2016 staat alle officiële informatie.