Flexwonen in Oisterwijk

Wij zijn gestart met een onderzoek naar plaatsen voor flexwoningen om versneld woonruimte te maken voor mensen die een woning zoeken. 

Een flexwoning is een woning met een tijdelijk karakter. Daarbij gaat het om:

  • Het tijdelijk gebruik maken van een locatie waarop een woning komt (maximaal 15 jaar), een tijdelijke woning of een tijdelijk huurcontract
  • Woningen voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. Bijvoorbeeld jongeren, starters, mensen in echtscheiding, doorstromers of vergunninghouders (zelfde als statushouders)
  • Flexwoningen zijn geen alternatief voor blijvende woningen, maar bedoeld voor de situatie wanneer je géén woning hebt

Er zijn nog geen specifieke afspraken gemaakt met de ontwikkelaars over de exacte invulling van de doelgroepen.

Raad wijst 4 locaties aan voor vervolgonderzoek 

De gemeenteraad heeft donderdag 29 september in zijn vergadering vier locaties aangewezen om de haalbaarheid voor het bouwen van flexwoningen te onderzoeken. Het gaat om de locaties:

•    Nicolaas van Eschstraat 29, Oisterwijk
•    Moergestelseweg 40a, Oisterwijk
•    Gildepad 14, Haaren
•    De Scheerman, Moergestel 

Op deze locaties kunnen in totaal maximaal 98 flexwoningen.

Woningtekort

De raad heeft het college de opdracht gegeven om via flexwonen een oplossing te bieden voor mensen die nu geen woning hebben. Wat is er tot nu toe gebeurd?

Hoe verder

Na het besluit van de raad gaan de projectontwikkelaars aan de slag met het ontwerp, omgevingsdialogen en de omgevingsvergunning. Nieuwe omgevingsdialogen worden per plan georganiseerd. Het doel is om de flexwoningen vanaf 2023 in gebruik te nemen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over flexwonen

Op de pagina Flexwonen: vraag en antwoord geven we antwoorden op de meeste vragen die de afgelopen tijd aan ons zijn gesteld.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over flexwonen? Stuur een mail naar ruimte@oisterwijk.nl en schrijf erbij ‘informatie over flexwonen.’