Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen heb je een VOG nodig. Bijvoorbeeld als je in het onderwijs of de kinderopvang gaat werken. Je vraagt de VOG online aan. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Na de aanvraag

Dienst Justis beoordeelt alle aanvragen. Zij kijkt naar het doel van je aanvraag. Binnen 2 tot 4 weken krijg je de VOG of een afwijzing per post.

Kosten

Wat Kosten
VOG aangevraagd bij Dienst Justis € 33,85
VOG aangevraagd bij de gemeente € 41,35

Op deze pagina