Normbedragen

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je situatie. De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van bijstandsuitkering. Heb je geen inkomen, dan krijg je dit bedrag als bijstandsuitkering. Heb je wel ander inkomen, dan vult de gemeente dit aan tot het normbedrag.

Normbedragen 2024

Jongeren tot en met 20 jaar zonder kinderenNormbedrag
Alleenstaand 18, 19 of 20 jaar€ 316,94
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar€ 633,88
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+€ 1.233,96
Jongeren tot en met 20 jaar met kinderenNormbedrag
Alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar€ 316,94
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar€ 1.000,69
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+€ 1.600,77
Vanaf 21 jaar tot pensioenNormbedrag
Alleenstaand of alleenstaande ouder€ 1.283,83
Samenwonend met echtgenoot, beiden nog geen AOW€ 1.834,04
Inwoners van een inrichting (bijvoorbeeld een woongroep) inclusief verhogingNormbedrag
Alleenstaand of alleenstaande ouder€ 448,51
Samenwonend€ 727,31

 

De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt elke maand gereserveerd en uitbetaald in juni of als je uitkering stopt.