Nieuws en mededelingen

Fietser in groen bos

Aangepast koersdocument Oostflank richting de raad

De colleges hebben dinsdag 21 mei jl. een aangepast koersdocument Oostflank vastgesteld en leggen het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden.

steiger staalbergven onder water

Staalbergven nog niet open op 18 mei

Helaas kan het Staalbergven nog niet open op 18 mei, zoals eerder aangekondigd. Dit heeft te maken met de hoge waterstand.

voormalige gemeentekantoor Haaren

28 mei: Inloopbijeenkomst Den Domp/Mgr. Bekkersplein

Op dinsdag 28 mei ben je tussen 19.30 en 20.30 uur van harte welkom in het voormalige gemeentehuis van Haaren op het Mgr. Bekkersplein voor een…

Hemelvaartsdag en 10 mei gemeentekantoor dicht en geen markt

2 mei 2024

Op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei is het gemeentekantoor dicht. Telefonisch zijn we dan ook niet bereikbaar. Wil je een afspraak met ons maken? Dat kan! Kijk op onze contactpagina over hoe…

Lintjesregen!

26 april 2024

Op vrijdag 26 april verraste Hans Janssen 6 inwoners met een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Hieronder een samenvatting van hun verdiensten.

Seizoen Staalbergven start 18 mei

18 april 2024

Dit jaar start het seizoen van Staalbergven op zaterdag 18 mei.

Binnenkort ontvang je ‘Berichten over uw Buurt’ in je mailbox

17 april 2024

Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op jouw omgeving. Welke verbouwing willen je buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in jouw straat gekapt worden? De…

Oisterwijk zoekt interim-gemeentesecretaris

16 april 2024

De gemeente Oisterwijk is op zoek naar een interim-gemeentesecretaris. Gelet op de forse opgaven en ambities die bestuur en organisatie hebben, willen we de vrijgekomen plek op zeer korte…

Ruimte voor 87 woningen in Beekdalpark

11 april 2024

Het college van Oisterwijk heeft besloten het bestemmingsplan Beekdalpark Oisterwijk voor vaststelling voor te leggen aan de raad. Het college stelt voor om extra woningen toe te staan waarmee…

Economische visie Oisterwijk: “Gastvrije, groene, toekomstbestendige werkgemeente” 

10 april 2024

Het college van Oisterwijk heeft besloten om de Economische visie Oisterwijk 2024 – 2030 voor te leggen aan de raad ter vaststelling. In de visie is de ambitie vastgelegd dat Oisterwijk in 2030…

Regio Hart van Brabant doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

28 maart 2024

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit 6 regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool…