Nieuws en mededelingen

Foto van huissleutel in voordeur

Volgende stap gezet naar flexwoningen Scheerman Moergestel

Het college heeft na een zorgvuldige selectieprocedure Gapph Modular B.V. uit ’s-Hertogenbosch geselecteerd voor de realisatie en exploitatie van 40…

Groene pluim

Welke ondernemer verdient De Groene Pluim 2024?

Veel bedrijven in gemeente Oisterwijk zijn goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven via De Groene…

Koeien in de wei

Sterke afname van aantal dieren en emissie ammoniak, geur en fijnstof in veehouderijsector Oisterwijk

Het aantal dieren in de veehouderijsector in de gemeente Oisterwijk is de afgelopen jaren sterk gedaald. Met lopende of afgeronde ruimtelijke…

Stem jij vandaag ook voor het Europees Parlement?

6 juni 2024

Opkomstpercentages

  • Om 12.00 uur was de tussenstand van de opkomst 10,91% in Oisterwijk
  • Om 16.00 uur was de tussenstand van de opkomst 25,6% in Oisterwijk
  • Om 21.00 uur was de eindstand van…

Ben jij een jongere in Oisterwijk? Dan hebben we jouw hulp nodig!

5 juni 2024

Wij hebben jouw hulp nodig! Als gemeente willen we graag weten wat jij als jongere belangrijk vindt en waar je over mee wilt praten. Dit onderzoek is van belang om te zorgen dat wij ook jouw…

College Oisterwijk stelt jaarstukken 2023 en perspectiefnota 2025-2028 vast

3 juni 2024

Op dinsdag 28 mei heeft het college besloten de jaarstukken 2023 en de Perspectiefnota 2025-2028 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De jaarstukken laten een positief resultaat.…

Aangepast koersdocument Oostflank richting de raad

24 mei 2024

De colleges hebben dinsdag 21 mei jl. een aangepast koersdocument Oostflank vastgesteld en leggen het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden.

Staalbergven nog niet open op 18 mei

14 mei 2024

Helaas kan het Staalbergven nog niet open op 18 mei, zoals eerder aangekondigd. Dit heeft te maken met de hoge waterstand.

28 mei: Inloopbijeenkomst Den Domp/Mgr. Bekkersplein

8 mei 2024

Op dinsdag 28 mei ben je tussen 19.30 en 20.30 uur van harte welkom in het voormalige gemeentehuis van Haaren op het Mgr. Bekkersplein voor een inloopbijeenkomst over het project Den Domp/Mgr.…

Hemelvaartsdag en 10 mei gemeentekantoor dicht en geen markt

2 mei 2024

Op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei is het gemeentekantoor dicht. Telefonisch zijn we dan ook niet bereikbaar. Wil je een afspraak met ons maken? Dat kan! Kijk op onze contactpagina over hoe…

Lintjesregen!

26 april 2024

Op vrijdag 26 april verraste Hans Janssen 6 inwoners met een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Hieronder een samenvatting van hun verdiensten.