Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst voor ondernemers uit de gemeente Oisterwijk op 12 december: Geef je reactie op de Economische Visie

Ondernemers uit Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom opgelet! 12 december is hét moment om je reactie te geven op de nieuwe economische visie…

Evaluatie Inburgeren

Op 1 januari trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. Dit bekent dat wij als gemeente een belangrijkere rol hebben gekregen in de begeleiding van…

Het ven met duiktoren

College stelt raad gedeeltelijke renovatie Staalbergven voor

Het college stelt de raad voor om openluchtbad Staalbergven gedeeltelijk te renoveren. Dit betekent dat het recreatiebad en peuterbad vernieuwd worden…

Verdachte man aangehouden in Oisterwijk

Update: Statement burgemeester Hans Janssen

"Oisterwijk is vanochtend opgeschrikt door een heftig incident. Een mogelijk gewapende man is deze ochtend gesignaleerd rondom een basisschool in…

Tijdelijke noodopvang asielzoekers op De Reebok verlengd

De opvang van asielzoekers op vakantiepark De Reebok in Oisterwijk wordt verlengd tot 1 oktober 2025. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft Natuurmonumenten (eigenaar van de grond)…

Hart voor Haaren: waar staan we nu?

Op 6 juli 2023 heeft de raad het ‘Ontwikkelkader Hart voor Haaren’ vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor verdere planvorming van de herontwikkeling van gemeenschapshuis Den Domp en het…

Verkeershinder Sprendlingenstraat en Laarakkerweg

In week 46 t/m week 49 (13 november tot en met 4 december) voeren we werkzaamheden uit aan het asfalt van de Sprendlingenstraat (vanaf de Heusdensebaan) tot aan de rotonde…

Energietoeslag 2023

De wetswijziging voor de Energietoeslag 2023 is goedgekeurd. Dit betekent dat huishoudens met een laag inkomen een toeslag ontvangen van 800 euro. Het college heeft besloten de geldende…

Tweede Kamerverkiezingen 22 november

Deze week heb je een stempas ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november. De stempas moest uiterlijk 8 november bezorgd zijn. Ook krijg je via de post een kandidatenlijst. Hierop…

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen. Dat gaat over regels voor veel van wat je buiten ziet,…

Omgevingsdialoog eerste stap in procedure Beekdalpark

Op de plek van de voormalige sporthal en zwembad de Leye realiseren de gemeente Oisterwijk en Woningcorporatie Leystromen een zogenaamd ‘woonleeflandschap’: Beekdalpark. We ontwikkelen 75 tot…