Cyclomedia maakt foto’s in de gemeente

maandag 24 juni 2024

Cyclomedia maakt de komende periode weer foto’s van de openbare weg. Dit doen zij met auto’s die 360 panoramafoto’s nemen. De foto’s worden in opdracht van ons gemaakt.

cyclomedia auto

Deze foto’s gebruiken wij voor bijvoorbeeld het controleren en beheren van de openbare ruimte, als ondersteunend beeldmateriaal bij de uitvoering van de wet, handhaving van openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen zijn voor publieke of private activiteiten en dat mag alleen onder zeer strenge voorwaarden. De opnamen maken wij niet openbaar, zowel niet online als op een andere manier. Voor vragen of het maken van bezwaar, neem je contact op met CycloMedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Kijk voor meer informatie op de Cyclomedia.