Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Heb je een eigen woning? Of ben je eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand, winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaal je elk jaar onroerende-zaakbelastingen (OZB). De hoogte van je OZB hangt af van de waarde van het pand of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde. De uitleg van de WOZ-waarde vind je in het taxatieverslag.

Aanslagbiljet

Elk jaar krijg je een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staat de vastgestelde WOZ en de aanslag(en) OZB. Soms betaal je nog andere belastingen, zoals afvalstoffenheffing of rioolheffing. Die staan dan ook op het aanslagbiljet vermeld. 

Bedrag OZB

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van je woning, stuk grond of bedrijfspand. De gemeenteraad stelt elk jaar de OZB tarieven vast. Het tarief is een percentage. Dit betekent dat de hoogte van je OZB een percentage is van de vastgestelde WOZ-waarde. We stellen de WOZ-waarde elk jaar vast.

Wat is een niet-woning

Niet-woningen zijn stukken grond en gebouwen die niet of alleen gedeeltelijk voor woondoeleinden worden gebruikt. Denk aan kantoren, winkels, bedrijfspanden, scholen, hotels maar ook aan industriƫle en agrarische gebouwen.

Betalen OZB

Betalen kan via automatisch betalen of je regelt de betaling zelf. Je betaalt bij automatische incasso in 10 termijnen. Of je regelt de betaling zelf. In dit geval betaal je de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen.

Verhuizen

Ben je op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan moet je voor dat hele jaar OZB betalen. Ook wanneer je na 1 januari je woning of niet-woning verkoopt of gaat verhuizen. Bij verkoop wordt de eigenarenbelasting OZB meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt via de koopakte bij de notaris.

Tarieven 2024

Tariefsoort Percentage
Voor woningen: eigenarenbelasting 0,1005%
Voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2066%
Voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1793%