WOZ-waarde en taxatieverslag

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van je woning, bedrijfspand of stuk grond. Wij bepalen deze waarde ieder jaar opnieuw. Op basis van de WOZ-waarde bepalen wij ook de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Het is tijdelijk niet mogelijk om de WOZ-waarde en het taxatieverslag online te bekijken. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw systeem. Heb je hier vragen over en wil je de gegevens bekijken? Neem contact met ons op! Dat kan per mail via het mailadres belastingen@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Bepalen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van jouw woning op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. Wij bepalen ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen of afwerking. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan jouw woning geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen.

Bekijk online het besluit over de WOZ-waarde en het taxatieverslag

In april krijg je van ons het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de hoogte van WOZ-waarde. Wil je de uitleg hebben hoe wij de waarde hebben vastgesteld? Deze staat in het taxatieverslag. Je leest het taxatieverslag van uw huis online via woz-portaal.oisterwijk.nl (deze link is tijdelijk niet beschikbaar). Je hebt hiervoor DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarde van een woning is openbaar. Je zoekt de WOZ-waarde van een woning via de website www.wozwaardeloket.nl. Er zit een maximum aan het aantal WOZ-waarden dat je per bezoek aan het loket mag opvragen. Dit om overbelasting van de website te voorkomen.