WOZ-waarde en taxatieverslag

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van je woning, bedrijfspand of stuk grond. Wij bepalen deze waarde ieder jaar opnieuw. Op basis van de WOZ-waarde bepalen wij ook de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

WOZ waardes 2022 nog niet raadpleegbaar

Door een technische storing kunnen wij de WOZ waarde 2022 nog niet aanleveren aan het WOZ-waardeloket. Daarom kan je de WOZ waardes 2022 nog niet raadplegen. Onze excuses.
Wil je de WOZ waarde van 1 of meerdere woningen ontvangen? Dan kun je dit opvragen via het mailadres belastingen@oisterwijk.nl. 

Bepalen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van jouw woning op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. Wij bepalen ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen of afwerking. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan jouw woning geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen.

Bekijk online het besluit over de WOZ-waarde en het taxatieverslag

In mei krijg je van ons het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de hoogte van WOZ-waarde. De manier waarop wij de waarde hebben vastgesteld staat in het taxatieverslag. Je vraagt het taxatieverslag van jouw huis op via het formulier 'aanvragen taxatieverslag'. Je hebt hiervoor DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning.