WOZ-waarde en taxatieverslag

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van je woning, bedrijfspand of stuk grond. Wij bepalen deze waarde ieder jaar opnieuw. Op basis van de WOZ-waarde bepalen wij ook de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

In het WOZ-waardeloket kan je je WOZ-waarde bekijken en vergelijken met andere huizen in je buurt

Gebruik hiervoor je DigiD of e-herkenning. Het taxatieverslag kun je alleen opvragen als de aanslag gemeentelijke belastingen op jouw naam staat.

Bekijk je WOZ-waarde

  • de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen in je buurt kan je opzoeken via het WOZ-waardeloket
  • via het kadaster kan je verkoopprijzen van woningen in je buurt opvragen. Hiervoor moet je wel betalen
  • let bij het vergelijken op de datum; de WOZ-waarde op je aanslagbiljet is van een jaar eerder

Bepalen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van jouw woning op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. Wij bepalen ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen of afwerking. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan jouw woning geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen.

Bekijk online het besluit over de WOZ-waarde en het taxatieverslag

Op 25 februari krijg je van ons het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de hoogte van WOZ-waarde. De manier waarop wij de waarde hebben vastgesteld staat in het taxatieverslag. Je vraagt het taxatieverslag van jouw huis op via het formulier 'aanvragen taxatieverslag'. Je hebt hiervoor DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning.