Bezwaar gemeentelijke belastingen

De gemeente heft een aantal belastingen. Als je het niet eens bent met de belastingaanslag, kan je hiertegen bezwaar maken. Lever je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet in. Je kunt online bezwaar indienen met je DigiD, maar het kan ook schriftelijk.

Heb je 15 minuten niets gedaan in het formulier? Dan word je automatisch uit DigiD uitgelogd vanwege veiligheidsredenen.

Schriftelijk bezwaar maken

Als je schriftelijk bezwaar wilt maken, is het belangrijk dat in je brief de volgende informatie staat:

  • je naam en adres
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt: belastingjaar en aanslagnummer
  • waarom je bezwaar maakt
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft
  • je handtekening

Je stuurt de brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de heffingsambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Onze reactie

Wij moeten op jouw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin je bezwaar hebt gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken.

Betalen

Ook al heb je bezwaar gemaakt, je moet toch de belasting betalen. Als na behandeling blijkt dat je bezwaar terecht is, krijg je het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Uitstel vragen

Je kunt uitstel van betaling aanvragen. Stuur hiervoor een brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de invorderingambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Beroep

Ben je het niet eens met onze beslissing, dan kun je hiertegen in beroep gaan. In het antwoord op jouw bezwaarschrift lees je hoe je dit doet.