Rioolheffing

Ben je eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond? Dan betaal je rioolheffing. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Tarieven 2023

Ben je de gebruiker van een woning of bedrijfspand (niet-woning), dan is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk van de hoeveelheid water die je verbruikt. Jouw verbruik staat op de vorige jaarafrekening van Brabant Water.

 • Tot en met 130 m3: €33,84
 • 131 m3 tot en met 250 m3: €148,20
 • 251 m3 tot en met 500 m3: €353,76
 • 501 m3 tot en met 1500 m3: €1.287,24
 • 1501 m3 tot en met 5000 m3: €3.937,20
 • 5001 m3 en meer: €12.628,92

Ben je eigenaar van een woning, bedrijfspand (niet-woning) of garagebox, dan betaal je een vast bedrag aan eigenaarsheffing.

 • Woning: €114,08
 • Bedrijfspand (niet-woning): €194,02
 • Garagebox: €57,06

Ben je naast eigenaar van een pand ook gebruiker? Dan betaal je bovenop de heffing voor eigenaren ook de gebruikersheffing.

Betalen rioolheffing

Je betaalt de rioolheffing samen met andere gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet krijg je in mei. Betalen kan op 2 manieren:

 • Via automatische incasso. Je betaalt dan in maandelijkse termijnen. De laatste termijn schrijven we eind maart 2023 af. Je hebt er verder geen omkijken meer naar en je weet zeker dat je aanslag op tijd wordt betaald. Regel het online via onze webpagina 'automatisch betalen gemeentelijke belastingen'. Je hebt hiervoor DigiD nodig
 • Je regelt de betaling zelf. In dat geval betaal je de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen

Zuiveringsheffing

Naast de rioolheffing betaal je ook zuiveringsheffing. Met deze inkomsten zuivert Waterschap de Dommel het afvalwater. Je betaalt de zuiveringsheffing via de jaarafrekening van Brabant Water. Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap de Dommel.

Rioolheffing bij koop of verkoop woning/bedrijfspand

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een gebouw (woning, bedrijfspand), betaalt de rioolheffing voor dat jaar.

Je verkoopt je gebouw

Als je na 1 januari verhuist of je gebouw verkoopt, heb je geen recht op teruggave of vermindering van de rioolheffing. Wel is het zo dat bij de verkoop de notaris meestal de rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar.

Je koopt een gebouw

Koop je na 1 januari een gebouw, dan krijg je de aanslag(en) met rioolheffing pas het volgende jaar. Wel is het mogelijk dat de notaris de huidige aanslag rioolheffing naar rato verrekent tussen koper en verkoper. Bijvoorbeeld: je koopt per 1 september een pand, dan verrekent de notaris nog de maanden september, oktober, november en december tijdens de overdracht.