Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) betaal je als je op 1 januari van een belastingjaar een gebouw of stuk grond huurt of er eigenaar van bent. Hoeveel OZB je betaalt is afhankelijk van de waardering onroerende zaken (WOZ).

Het is tijdelijk niet mogelijk om online je OZB te bekijken. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw systeem. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op! Dat kan per mail via het mailadres belastingen@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Betaal je de OZB liever automatisch? Dat kan! Je regelt dit online via onze webpagina 'automatisch betalen gemeentelijke belastingen'.

Hoeveel OZB betaal ik

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van jouw gebouw of grond. Dat wil zeggen dat de hoogte van de OZB afhankelijk is van hoe hoog je WOZ-waarde is. In de tabel zie je de percentages die wij gebruiken. Met niet-woningen bedoelen we bijvoorbeeld: stukken grond, scholen, kantoren of winkels. Huurders van woningen betalen geen OZB. 

Tarieven OZB
TariefsoortPercentage
Voor woningen: eigenarenbelasting0,0994%
Voor niet-woningen: eigenarenbelasting0,2022%
Voor niet-woningen: gebruikersbelasting0,1755%

Aanslag OZB en WOZ-beschikking

De aanslag OZB en de WOZ-beschikking krijg je in je (online) brievenbus, samen met andere gemeentelijke belastingen.

Betalen OZB

Betalen kan op 2 manieren:

  • Via automatisch betalen. Je betaalt dan in maandelijkse termijnen. De laatste termijn schrijven we eind januari 2024 af. Je hebt er verder geen omkijken meer naar en je weet zeker dat je aanslag op tijd wordt betaald. Je regelt dit online via onze webpagina 'automatisch betalen gemeentelijke belastingen'. Je hebt hiervoor DigiD nodig
  • Je regelt de betaling zelf. In dat geval betaal je de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen

OZB bij koop of verkoop woning/bedrijfspand

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een gebouw (woning, bedrijfspand, grond), betaalt de OZB voor dat jaar.

Je verkoopt je gebouw

Als je na 1 januari verhuist of uw gebouw verkoopt, heb je geen recht op teruggave of vermindering van de OZB. Wel is het zo dat bij de verkoop van een gebouw de notaris meestal de OZB verrekent met de nieuwe eigenaar.

Je koopt een gebouw

Koop je na 1 januari een gebouw, dan krijg je de aanslag(en) OZB pas het volgende jaar. Wel is het mogelijk dat de notaris de huidige OZB aanslag naar rato verrekent tussen koper en verkoper. Bijvoorbeeld: je koopt per 1 september een woning, dan verrekent de notaris nog de maanden september, oktober, november en december met jou tijdens de overdracht.