Monumenten

Onze gemeente telt 57 rijksmonumenten, 247 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Gemeentelijke - of Rijksmonumentenlijst

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst Oisterwijk , gemeentelijke monumentenlijst Haaren  en de rijksmonumentenlijst .

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2022

DagDatumTijdstipBijzonderheden
Dinsdag20 december10.30 

Agenda monumentencommissie

Agenda voor dinsdag 14 maart in het Raadhuis om 10.30 uur.  

NummerBouwplanBouwadresPlaats
1het restaureren van een rijksmonumentKerkstraat 59Oisterwijk
2het wijzigen van de gevelreclameDe Kuil 1Oisterwijk
3het vervangen van de dakkapel en het plaatsen van een tuinhuisjeJuliana Bernardplein 1 Oisterwijk

Neem voor vragen over de agenda contact op met Marie-Louise de Kort of Laurie Kamerling via (013) 529 13 11.

Leden monumentencommissie

  • Taco Hermans (architectuur-restauratie/ voorzitter)
  • Liesbeth Messing (stedenbouwkundige)
  • Rutger Kuipers (architect-restauratie)
  • Wim de Bakker (historicus)
  • Vacature (restauratiedeskundige)

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in onze gemeente te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening. Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Wilt u meer weten over het bezitten en financieren van een monument? Of over het onderhoud en restauratie inclusief praktijkverhalen? Kijk eens op de website www.monumenten.nl. Meer weten over de kwaliteitrichtlijnen rondom het restauren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. Wij hebben geen subsidieregeling, maar er zijn verschillende landelijke regelingen. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.