Monumenten

Onze gemeente telt 57 rijksmonumenten, 247 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Gemeentelijke - of Rijksmonumentenlijst

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst Oisterwijk , gemeentelijke monumentenlijst Haaren  en de rijksmonumentenlijst .

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2021

DagDatumTijdstipBijzonderheden
    
Dinsdag21 september09.00 uur 
Dinsdag12 oktober09.00 uurInclusief behandeling beleidszaken
Dinsdag2 november09.00 uur 
Dinsdag23 november09.00 uur 
Dinsdag14 december09.00 uur 

Locatie: videoconferentie via Teams.

Agenda monumentencommissie

Agenda voor dinsdag 21 september om 9.00 uur in de Burgerzaal in het raadhuis

NummerBouwplanBouwadresPlaats
1aanpassing materialisering voorgevel (al verleende vergunning)De Lind 34Oisterwijk
2Verbouw woning Maria HoeveOisterwijkseweg 75Moergestel
3Vervangen van bestaande aanbouwNicolaas van Eschstraat 44Oisterwijk

Neem voor vragen over de agenda contact op met Geertje van Iersel of Laurie Kamerling via (013) 529 13 11.

Leden monumentencommissie

  • Liesbeth Messing (stedenbouwkundige / tijdelijke voorzitter)
  • Vacature (architect / voorzitter
  • Vacature (architectuurhistoricus)
  • Vacature (restauratiedeskundige)
  • Wim de Bakker (historicus)

Tijdelijke leden;

  • Martin de Jong (architectuurhistorie / bouwhistorie)
  • Dave Ellens (restauratiearchitect)

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in onze gemeente te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening. Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Wilt u meer weten over het bezitten en financieren van een monument? Of over het onderhoud en restauratie inclusief praktijkverhalen? Kijk eens op de website www.monumenten.nl. Meer weten over de kwaliteitrichtlijnen rondom het restauren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. Wij hebben geen subsidieregeling, maar er zijn verschillende landelijke regelingen. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.