Bedrijf starten aan huis

Wij helpen starters van een eigen bedrijf graag op weg. Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Daar gelden aparte regels voor.

Als u een bedrijf aan huis wilt starten, moet u als eerste bij ons nagaan of dat binnen het bestemmingsplan past. Als het bestemmingsplan aangepast moet worden, vraagt u een vrijstelling aan bij het college.

Bij de beslissing of u wel of geen vrijstelling van het bestemmingsplan krijgt, kijkt het college naar:

  • de ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit
  • de hinder voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer
  • de ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel

Heeft u plannen om een bedrijf aan huis te starten? Neem dan voor meer informatie contact met ons via (013) 529 13 11.