Een bedrijf vestigen, wijzigen of uitbreiden

Beschikbare grond

Momenteel is er geen zicht op de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels. Wij adviseren ondernemers om onze berichtgeving te volgen via internet en de Nieuwsklok. Wij houden geen wachtlijst bij met ondernemers voor een bouwkavel om hen apart te informeren. Neem voor plannen op de korte termijn contact op met een bedrijfsmakelaar en/of Funda in Business.

Bedrijf vestigen / starten

Wil je weten waarvoor je de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn? Het omgevingsplan staat in het Omgevingsloket. Als blijkt dat het (bouw)plan niet rechtstreeks in het omgevingsplan past, kun je een principeverzoek indienen bij de gemeente Oisterwijk.

Principeverzoek

Met een principeverzoek vraag je medewerking van de gemeente voor jouw bouwplan. Wij bekijken hoe haalbaar het plan is. Krijg je een positief besluit, dan kun je jouw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

Bedrijf uit- of verbouwen

In het omgevingsloket kijk je of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen van je plannen. Wil je het idee verkennen en/of hulp en advies? Neem dan contact op met de bouwbalie van de gemeente Oisterwijk.

Besluit activiteiten leefomgeving

Op het moment dat je een activiteit gaat opstarten, uitbreiden of wijzigen, dan krijg je te maken met wet- en regelgeving. Als deze actviteit milieubelastend is ben je als bedrijf verplicht dit te melden, hierover te informeren of hiervoor een vergunning aan te vragen. Heb je eerder informatie aangeleverd en verandert deze? Dan moet je dat ook laten weten. Dit is bepaald in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In dit besluit staan alle algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen.