Nieuws

Mantelzorger? Er ligt een kadO'bon voor je klaar!

27 maart 2023

Lever jij een belangrijke bijdrage aan de zorg van een familielid, vriend of buur? En doe je dit meer dan 8 uur in de week? Dan ben je mantelzorger. Wij waarderen jouw inzet enorm!…

NK Tegelwippen: doe jij ook mee?

23 maart 2023

Ook in onze gemeente doen we dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen. Tot en met 31 oktober nemen we het op tegen een record aantal van 160 andere gemeenten. Wethouders Eric…

Oisterwijk start pilot om wachttijden jeugdzorg aan te pakken

23 maart 2023

De gemeente Oisterwijk start een pilot ‘Nazorg op school’ om wachttijden in de jeugdzorg aan te pakken. Het doel van de pilot is om nazorg (eerder) in te zetten en zorg…

Verkiezingen: Extra zitting Gemeentelijk stembureau

21 maart 2023

Het Gemeentelijk stembureau houdt een extra zitting in verband met het verklaren van een verschil in de uitslag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden…

Sluiting garagebox met vuurwerk en verdovende middelen

18 maart 2023

Gemeente Oisterwijk heeft op vrijdag 17 maart een garagebox aan de Lisstraat gesloten voor de periode van drie maanden. In de garagebox zijn tijdens een onderzoek door politie en…

Verkiezingen: de uitslagen

15 maart 2023

<<Update>>: Benieuwd naar alle uitslagen? Deze vind je op de webpagina Verkiezingen 15 maart  Opkomstpercentages Definitef opkomstpercentage: 61% voor de provincie…

Startbijeenkomst nieuwe economische visie op woensdag 29 maart

13 maart 2023

Save the date! Op woensdag 29 maart is de startbijeenkomst voor een nieuwe economische visie Oisterwijk. Wat we gaan doen? We blikken kort terug op de afgelopen jaren en we…

Jeugdaccommodatie in gebouw Wijkcentrum De Pannenschuur

09 maart 2023

Het college stelt de raad voor om een deel van Wijkcentrum De Pannenschuur als locatie voor een jeugdaccommodatie aan te wijzen. Ook vraagt het college de raad hiervoor het…

500 euro energietoeslag aan 1.050 gezinnen

09 maart 2023

De gemeente Oisterwijk maakt 500 euro energietoeslag over aan zo’n 1.050 gezinnen. Wie in 2022 de energietoeslag van 1300 euro kreeg, krijgt in maart een brief van de gemeente. De…

Zitting Gemeentelijk stembureau

28 februari 2023

De gemeente Oisterwijk stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in. Het GSB controleert…

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde?

24 februari 2023

Op 25 februari krijg je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van jouw woning of pand. Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Via onze…

Inhaaldatum voor restafval bekend: zaterdagochtend 25 februari

22 februari 2023

Is jouw restafval vandaag niet opgehaald vanwege de staking die niet doorging? Zet dan je kliko a.s. zaterdag 25 februari vroeg aan de straat. In de ochtend wordt je restafval…

Update staking: Woensdag 22 februari wordt afval niet opgehaald

20 februari 2023

Update staking afvalstoffendienst Vandaag 22 februari wordt in Oisterwijk geen afval opgehaald door de afvalstoffendienst. Het was niet meer mogelijk om de werkzaamheden te…

Informatieavond over jeugdaccommodatie in wijkcentrum de Pannenschuur

20 februari 2023

Het college is van plan om een jeugdaccommodatie te maken in het gebouw waar ook wijkcentrum De Pannenschuur is gevestigd (Lavendel 7 en 13, Oisterwijk). Ben je bewoner van de wijk…

Informatielijn tijdens Karnaval Festival

16 februari 2023

Dit weekend, 18 & 19 februari, verzamelen duizenden harstyle en hardcore liefhebbers zich op het terrein van Karnaval Festival in Moergestel. Dit grote evenement wordt nu voor de…

WMO-reizigers opgelet!

15 februari 2023

WMO-reizigers kunnen voor vrijdag 17 en zaterdag 18 februari geen ritten boeken. De vakbonden hebben hun leden (opnieuw) opgeroepen het werk neer te leggen. Vooraf is niet bekend…

Verkeershinder richting Boxtel vanaf 14 februari

09 februari 2023

De kapelweg in Boxtel wordt voor ongeveer een week afgesloten tussen de Molengraafseweg en de dubbele spoorovergang. Het riool moet met spoed vervangen worden. Dinsdag 14 februari…

Eerste ideeën voor herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein opgehaald

02 februari 2023

Dinsdag 31 januari was de inloopsessie over het project herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein in Haaren. Circa 60 inwoners kwamen hier naar toe om hun ideeën en kennis te…

De lantaarnpaal doet het niet: hoe het zit

27 januari 2023

Je merkt het pas op als het niet werkt: straatverlichting. Vooral op korte, donkere dagen is het vervelend als lantaarnpalen het niet doen. Natuurlijk lossen we storingen graag…

Berichtenbox van MijnOverheid

26 januari 2023

Eind februari krijg je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking. Wist je dat je al jouw post van de overheid in 1 online berichtenbox kunt krijgen? Denk…

Gemeentekantoor eerder dicht op 7 februari

19 januari 2023

Het gemeentekantoor is dinsdag 7 februari vanaf 16.30 uur dicht. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Wist je dat je veel met ons online kunt regelen? Vanaf woensdag 8…

Regioplaatsing in Hart van Brabant zorgt voor snelle integratie statushouders

16 januari 2023

Vandaag ontving staatssecretaris Eric van der Burg uit handen van Joeri Kapteijns (bestuurslid COA) en burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk het evaluatierapport van de pilot…

Uitnodiging inloopsessie herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein Haaren

16 januari 2023

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de…

Stembureauleden en tellers gezocht voor verkiezingen

29 december 2022

Wij zijn op zoek naar stembureauleden en tellers (vanaf 18 jaar) voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen. Deze zijn op woensdag 15 maart 2023. Lijkt het jou…

Gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten sluiten overeenkomst Staalbergven tot 2053

22 december 2022

De gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten sluiten een meerjarige overeenkomst voor de huur van het perceel waar strand- en recreatiebad Staalbergven zich bevindt. De overeenkomst…

Wegens succes herhaald: Nieuwjaarsbijeenkomst met Mark van de Veerdonk!

21 december 2022

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari 2023 neemt Mark van de Veerdonk ons mee in zijn bijzondere kijk op de Oisterwijkse actualiteiten. Wat je kunt…

Gemeente aan de slag met een kerkenvisie

16 december 2022

De gemeente Oisterwijk gaat aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. We brengen hiervoor het religieus erfgoed in kaart. Het gaat met name om kerkgebouwen, maar ook om…

Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers

15 december 2022

Op 15 december ondertekenden wethouder Logister namens gemeente Oisterwijk en de directeur-bestuurders van 3 woningcorporaties en de vertegenwoordigers van 3 huurdersorganisaties…

Doneren van energiecompensatie

15 december 2022

Zowel in november als in december krijgt elke huishouden €190,- energiecompensatie terug via de energiemaatschappij. Van verschillende organisaties horen wij dat er mensen zijn die…

Gratis zelftests voor mensen met een laag inkomen

15 december 2022

Vanuit de overheid zijn gratis zelftesten beschikbaar gesteld voor mensen met een laag inkomen. Wil je hier gebruik van maken? Kom dan tijdens openingstijden langs op het…

Aangepaste openingstijden milieustraten en gemeentekantoor

15 december 2022

Het gemeentekantoor is op maandag 26 december dicht. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Op donderdag 29 december gaan we dicht om 17.00 uur, we zijn dan 's avonds niet…

Informatiemarkt gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’

30 november 2022

De gemeente Oisterwijk en de gemeente Tilburg gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel,…

Incident REBELLiON

20 november 2022

Tijdens muziekfestival REBELLiON op zaterdag 19 november in Haaren is een 18-jarige vrouw onwel geraakt. Ondanks de enorme inspanningen van het medisch team van de…

Onaangekondigde controles bij bedrijfspanden, garageboxen en loodsen

11 november 2022

Toezichthouders van onze gemeente gingen er de afgelopen week samen met de politie op uit tijdens de Handhavingsweek. De controles waren gericht op criminaliteit, illegaliteit en…

Burgemeester Hans Janssen neemt verbeteragenda Lokale Democratie in ontvangst

10 november 2022

Vanavond bood Jo Caris (inwoner Haaren) namens de begeleidingscommissie de verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie aan aan de voorzitter van de raad, burgemeester Hans Janssen.…

Forse impuls betaalbaar wonen Beekdal Park

10 november 2022

Het college legt de raad in de vergadering van 15 december 2022 het ontwikkelscenario voor Beekdal Park Oisterwijk voor op het terrein en in de omgeving van voormalig sportcentrum…

Nieuwe contracten jeugdhulp, begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding

10 november 2022

Op 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten in voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding. De 11 gemeenten in Regio Hart van Brabant hebben nauw samengewerkt…

College stelt raad nieuwbouw milieustraat voor op nieuwe locatie

10 november 2022

Het college stelt de raad voor om samen met de gemeente Tilburg een nieuwe milieustraat te bouwen op een nieuw kavel in de buurt van de N65 (zuid- /oostzijde Tilburg). Ook stelt…

Aangepaste openingstijden gemeentekantoor

07 november 2022

Op 2e kerstdag, 26 december, zijn wij dicht. Op donderdag 29 december gaan we dicht om 17.00 uur. Wij gaan op maandag 2 januari weer om 10.00 uur open. Kijk voor onze…

Uitnodiging bewonersbijeenkomst gebiedsontwikkeling Oostflank

07 november 2022

Wij werken samen met de gemeente Tilburg aan een koersdocument voor het gebied van de dorpen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Dit noemen we…

Informatieavond Beekdal Park

07 november 2022

Op maandag 14 november organiseren we een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het Beekdal Park, de plek van het voormalig zwembad De Leye en omliggend gebied.

Verwijdering rioolvoorziening Het Brieltje

17 oktober 2022

Achter het verenigingsgebouw D’n Donk in Moergestel ligt een rioolvoorziening voor het tijdelijk bewaren van rioolwater (vlakbij Het Brieltje). Dit is om te voorkomen dat vervuild…

College stelt programmaplan versneld bouwen vast

06 oktober 2022

De ambitie voor woningbouw in Oisterwijk is stevig: gemiddeld 150 woningen per jaar de komende 10 jaar. Dit vraagt om de nodige organisatorische veranderingen. Het college heeft…

Begroting 2023: Duurzaam investeren in een betrokken samenleving

06 oktober 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten de begroting voor het jaar 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het college presenteert een begroting die de eerste jaren…

Raad wijst 4 locaties aan voor vervolgonderzoek flexwonen

30 september 2022

De gemeenteraad heeft donderdag 29 september in zijn vergadering vier locaties aangewezen om de haalbaarheid voor het bouwen van flexwoningen te onderzoeken. Het gaat om de…

Herdenking Michel van Zandbeek

29 september 2022

Op 9 augustus kregen wij het verdrietige bericht van het overlijden van commissielid Michel van Zandbeek.

College stelt bestuursrapportage vast

29 september 2022

Het college heeft de bestuursrapportage 2022 vastgesteld en legt deze voor besluitvorming voor aan de raad. Onderdeel van de rapportage is het reserveren van in totaal 2 miljoen…

Onderzoek naar brand Fire-Up 13 juni 2022 afgerond

15 september 2022

Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke rapport over de brand bij Fire-Up op 13 juni 2022. Het college neemt, in zoverre dat nog niet gedaan is, alle aanbevelingen…

Tijdelijke noodopvang asielzoekers op vakantiepark De Reebok

08 september 2022

Het college heeft besloten om een bestuursovereenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 100 kansrijke…

Informatiebijeenkomst Heiligeboom

08 september 2022

Op woensdag 21 september om 19.15 uur vindt in Cultuurcentrum den Boogaard een informatiebijeenkomst plaats voor alle omwonenden en belangstellenden.

KAK! in de zak

06 september 2022

Het is een grote ergernis onder onze inwoners: achtergelaten hondenpoep. Hoewel veel hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond netjes opruimen, zijn er nog steeds mensen die de…

Beëindiging veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a

02 september 2022

Wethouder Logister van de gemeente Oisterwijk, gedeputeerde Ronnes van de Provincie Noord-Brabant en de heer de Rooij van varkensbedrijf De Rooij Heukelom BV hebben vandaag…

Arbeidsmarkt Dichtbij: tweede editie dit najaar

02 september 2022

Woon je in Moergestel, Oisterwijk, Heukelom of Haaren en ben je op zoek naar een (andere) baan? Wil je in contact komen met de leukste werkgevers in onze gemeente? Kom dan naar de…

Tekort aan chauffeurs Regiovervoer Midden-Brabant

01 september 2022

Regiovervoer Midden-Brabant kampt met oplopende personeelstekorten. Er zijn helaas te weinig chauffeurs om alle gewenste ritten te kunnen rijden. Er moeten keuzes worden gemaakt.…

Visie Buitengebied Oisterwijk voor besluitvorming naar de raad

26 augustus 2022

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van 23 augustus besloten om de nieuwe Visie Buitengebied voor besluitvorming aan de raad voor te leggen. De visie is tot stand…

Flexwonen: college stelt raad 4 locaties voor

25 augustus 2022

Het college stelt de raad voor om 4 locaties aan te wijzen om vervolgonderzoek voor flexwonen op te starten en bij haalbaarheid de flexwoningen te laten realiseren. Het gaat om de…

Aanpakken van schulden

25 augustus 2022

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2026. Dit plan geeft uitvoering aan de koers naar ‘een samenredzaam Oisterwijk’. Het plan…

Opvang Oekraïense ontheemden op Streekpark Klein Oisterwijk

20 juli 2022

Het college van Oisterwijk heeft kennis genomen van het besluit om Oekraïense ontheemden op te vangen op Streekpark Klein Oisterwijk. Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode…

Chloorbaden Staalbergven deze zomer niet open

20 juli 2022

Openluchtzwembad Staalbergven blijft deze zomer alleen open met het ven. De chloorbaden blijven dit seizoen dicht. Het college heeft dit besloten vanwege diverse gebreken die aan…

College stelt raad herinrichting Stokeind voor

20 juli 2022

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de herinrichting van sportpark Stokeind in Moergestel. Hiervoor vraagt het college een investeringsbudget van totaal 2,8 miljoen…

Energietoeslag verhoogd naar € 1300,-

19 juli 2022

Eind maart hebben wij laten weten dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag ontvangen van € 800,-. Het college heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. De…

Flexwonen: nog 2 weken om te reageren

12 juli 2022

De 3 omgevingsdialogen in Haaren, Oisterwijk en Moergestel voor flexwonen zijn geweest. Was je hier niet bij? Maar wil je ons wel graag laten weten wat je advies over een…

Start omgevingsdialogen voor mogelijke locaties flexwoningen

27 juni 2022

Gemeente Oisterwijk start in juli met omgevingsdialogen voor mogelijke locaties voor flexwoningen in de gemeente. Voor het kiezen van een locatie willen we graag van omwonenden…

Gemeente Oisterwijk geeft opdracht voor onderzoek Fire-Up

23 juni 2022

Op 13 juni jl. woedde een grote brand bij Fire-Up International B.V in Oisterwijk. Burgemeester Hans Janssen kondigde diezelfde dag een diepgaand onderzoek aan. Het college heeft…

NK Tegelwippen doen we samen!

22 juni 2022

Dit jaar doen wij samen met 100 andere gemeenten mee aan het NK Tegelwippen. Wethouder Eric Logister: “Met het NK Tegelwippen willen we samen met inwoners, bedrijven en scholen…

Gemeente Oisterwijk onderzoekt samenwerking met inwoners

22 juni 2022

Tussen 22 juni en 17 juli houdt de gemeente Oisterwijk een enquête onder haar inwoners. We vragen inwoners naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met de…

Wanneer fiets jij?

20 juni 2022

Deze week lanceert gemeente Oisterwijk in samenwerking met een aantal fietsambassadeurs een fietscampagne om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren. Via een filmpje op…

Brand Fire-Up

13 juni 2022

Vannacht is brand uitgebroken bij Fire-Up in Oisterwijk, een bedrijf dat aanmaakblokjes produceert. De blusinstallatie heeft direct de ruimte gevuld met schuim. Vanmorgen is de…

Gevonden voorwerpen op Intents Festival

09 juni 2022

Iets verloren bij Intents Festival? Er zijn verloren voorwerpen achtergebleven op het festivalterrein en de -camping. Je kunt jouw spullen ophalen tot en met 6 juli, tijdens de…

College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2021

07 juni 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten de jaarrekening 2021 aan de raad voor te leggen voor besluitvorming. 2021 is het eerste jaar geweest waarin het dorp Haaren integraal…

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Klooster Nieuwenhof Moergestel

07 juni 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten om Klooster Nieuwenhof in Moergestel tijdelijk beschikbaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor een periode van…

Gastvrij Oisterwijk

25 mei 2022

De oorlog in Oekraïne duurt nog altijd voort. Een oorlog met groot menselijk leed en enorme materiële schade. Terwijl we hoopten dat er snel een einde aan zou komen, zijn we…

Voorbereidingen Intents Festival 2022 in volle gang

23 mei 2022

Dit weekend verzamelen duizenden danceliefhebbers uit heel Europa zich op het terrein van Intents Festival in Oisterwijk. Van vrijdag 27 tot en met maandag 29 mei vindt het…

Lintjesregen!

26 april 2022

Het regende op 26 april weer lintjes in onze gemeente! Burgemeester Hans Janssen mocht de volgende 8 inwoners verrassen met een Koninklijke Onderscheiding: Marion Bergman-Ermen…

4 mei 2022 Dodenherdenking in Oisterwijk en Haaren

26 april 2022

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook in onze gemeente herdenken wij. In Oisterwijk organiseert het 4 mei-comité de herdenking en in Haaren is dat het Haarens…

Beheersing eikenprocessierups van start

25 april 2022

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. Nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom starten we met beheersing van de…

Werk aan de weg!

21 april 2022

We werken weer aan de weg! Deze keer vervangen we de bruggen Zandstraat en Sparrendreef én we werken aan het fietspad Broekzijde. Lees hieronder meer informatie, zodat je weet waar…

Aanvraag controle subsidie CTB verlengd

19 april 2022

Tot en met 10 april 2022 konden bedrijven uit de evenementenbranche, horeca, sportvereningen, culturele instellingen en wijkcentra een aanvraag voor subsidie op controle…

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

14 april 2022

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer. Dan spreken we…

Rijbewijs verlengen? Dat doe je online

05 april 2022

Wil jij je rijbewijs verlengen? Dan hoef je voortaan niet meer 2 keer naar het gemeentekantoor te komen. De aanvraag kan vanaf 1 april online, via de website van de RDW. Na 2…

Zonne-installaties op alle bedrijfsdaken. Doe je mee?

30 maart 2022

Het bedrijfsleven heeft een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot van Nederland. Dat kan en moet anders. Steeds meer bedrijven investeren al in de verduurzaming van hun…

Eenmalige energietoeslag voor inwoners

24 maart 2022

We krijgen veel vragen over de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De rijksoverheid maakte 11 maart bekend dat deze toeslag van ongeveer €800,-…

Alle gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren welkom op Koningsdag!

21 maart 2022

In de gemeente Oisterwijk hebben we het een goede gebruik dat we samen met alle personen uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die ooit een Nederlandse Koninklijke…

Locatie onderzoek flexwonen in de gemeente Oisterwijk 

17 maart 2022

Gemeente Oisterwijk start met een locatieonderzoek voor flexwoningen om versneld woonruimte te creëren voor woningzoekenden. Een flexwoning is een woning met een tijdelijk…

Denk mee over de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Oisterwijk

14 maart 2022

Hoe koesteren we de kwaliteiten van Oisterwijk en zorgen we voor passend toerisme? Datum Woensdag 30 maart 2022, 19.30 uur - 21.30 uur (19.15 uur inloop en 21.30 uur drankje na…

Regiogemeenten maken afspraken over opvang van zwerfdieren

09 maart 2022

De gemeenten Goirle, Baarle-Nassau, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg en de Diamant-groep hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke opvang van zwerfdieren en de inzet van de…

Oorlog in Oekraïne

08 maart 2022

Inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom leven mee met vluchtelingen uit Oekraïne en hebben vragen over de situatie. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In…

Geen gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk in 2022

07 maart 2022

Heeft u geen stempas ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dat klopt! In Oisterwijk zijn dit jaar namelijk geen gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben al…

Nieuwe bestuursovereenkomst Asielzoekerscentrum

24 februari 2022

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 22 februari ingestemd met een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers…

Het ‘afwegingskader woningbouwinitiatieven’ in de praktijk

24 februari 2022

Wij willen bouwplannen beter aan laten sluiten op de woningbehoefte in de toekomst. Maar ook willen we bouwplannen toetsen of ze voldoen aan onze beleidsdoelen zoals duurzaamheid. …

Verkeersplan Moergestel

14 februari 2022

In het verkeersplan Moergestel staan verkeersmaatregelen die gemeente Oisterwijk op korte, middellange en lange termijn oppakt. Je leest hier de stand van zaken op korte termijn. …

Oisterwijk en Tilburg werken samen aan kansen voor gebiedsontwikkeling

10 februari 2022

In Oisterwijk staat een hoop te gebeuren. Er moeten veel woningen bij komen, we zoeken nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap moet…

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

03 februari 2022

De afgelopen jaren is er een toename van identiteitsfraude in Nederland. Bij identiteitsfraude misbruikt iemand jouw persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om je paspoort,…

28 januari: Europese Dag van de Privacy

28 januari 2022

Vandaag, 28 januari, is het de dag van de privacy. Waarom is privacy zo belangrijk? Privacy is een grondrecht en een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet.…

Resultaten burgerpanel Inburgering Statushouders

13 januari 2022

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze nieuwe wet heeft als doel om iedereen die verplicht moet inburgeren snel en volwaardig mee te laten…

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

30 december 2021

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer. Dan spreken we…

Hulp bij het online maken van een afspraak voor een boosterprik

28 december 2021

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende…

Omgevingsvergunning gedeeltelijke sloop van Haarendael

22 december 2021

Op 21 december heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de gedeeltelijke sloop van Haarendael. De vergunning heeft betrekking op het…

Zij aan zij staan

21 december 2021

Op het moment dat ik dit schrijf zit Nederland weer in een lockdown. De boosterprikcampagne wordt snel opgeschaald. De snelle opmars van de omikronvariant moet op korte termijn…

College legt concept bestuursovereenkomst voor AZC voor aan de raad voor wensen en bedenkingen

17 december 2021

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 14 december besloten om een concept van een mogelijk nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)…

12