Aansluiting op het riool

Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en gedeeltelijk voor het afvoeren van regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarom een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Wij leggen riolering aan tot jouw erfgrens.

Aanvragen

Bij je aanvraag voeg je een situatieschets toe. Dit is een tekening van hoe de riolering wordt aangelegd. Op deze tekening staat het volgende:

  • Het perceel (stuk grond waar de aansluiting komt)
  • Het gebouw
  • Hoe de leidingen straks moeten lopen van het gebouw naar de aansluiting op het openbare riool
  • Locatie van het ontstoppingsstuk (grens van eigendom van jou en van ons)

Wat je zelf moet doen

Op je eigen grond zorg je zelf voor de aanleg van jouw riolering. Leg je afvoer pas aan nadat wij het openbare riool hebben aangelegd tot de grens van jouw terrein. Dan sluit je daarna in overleg met ons de afvoer daarop aan.

Kosten

Voor € 1.677,57 (excl. BTW) sluiten wij een leiding aan met een diameter van 125 mm vanaf de perceelsgrens tot de gemeentelijke riolering in de straat. Als dit langer is dan 10 meter, betaal je € 129,88 per extra meter. Andere kosten rekenen we aan je door. Je krijgt van ons vooraf een overzicht van de kosten, daar geef je akkoord voor.

Regenwater

Regenwater en huishoudelijk afvalwater mag door dezelfde voorziening als er in de openbare grond geen aparte voorziening hiervoor is. Heb je in de openbare grond wel een voorziening om regenwater apart af te voeren, dan moet minimaal het regenwater van de voorgevel hierop aansluiten

Na activiteiten waar je omgevingsvergunning voor nodig hebt (nieuwbouw, verbouwen), zorg je zelf voor opvang en afvoer van regenwater. Je leest meer over aansluiting en verwerking van regenwater in de Verordening afvoer hemelwater en grondwater 2022.