Kappen van bomen

Als je een boom wilt kappen, ook als de boom in je eigen tuin staat, kun je een omgevingsvergunning nodig hebben. Deze vraag je online aan bij het omgevingsloket. 

Vergunning aanvragen

Staat de boom op de bomenlijst of op de groene kaart van Oisterwijk, Moergestel of Haaren? Voor het kappen of snoeien van deze boom moet je een vergunning aanvragen.

  • Binnen de bebouwde kom moet je altijd een vergunning aanvragen voor de bomen die op de groene kaart staan 
  • Je bent zelf eigenaar of je hebt toestemming van de eigenaar om de boom te snoeien of kappen
  • Bomen die gemeentelijk eigendom zijn kappen we in principe niet

Groene Kaart en bomenlijst

De groene kaart bestaat uit 3 deelkaarten voor Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Hierop staan alle beschermde bomen binnen de bebouwde kom. De waardevolle bomen zijn genummerd en zie je terug op de bomenlijst.

Broedseizoen

Voordat je een boom kapt controleer je eerst of er een nest in de boom zit. Als dit het geval is wacht je tot het broedseizoen over is en er geen vogels meer in de boom wonen. Je leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Buiten de bebouwde kom

Je vraagt een vergunning aan voor de bomen die op borsthoogte een stamomtrek van 125 cm of groter hebben (diameter 40 cm of groter).

Wil je meer dan 20 bomen in een rij kappen? Of betreft het een bos groter dan 1000 vierkante meter? Dan valt kappen onder de Wet natuurbescherming en niet onder onze lokale kapverordening.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom neem je contact op met gemeente@oisterwijk.nl.