Visie toerisme en recreatie

De Visie Recreatie & Toerisme 2022 is strategisch van aard. De visie beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen op het gebied van recreatie en toerisme voor de gemeente Oisterwijk op de middellange termijn (2030) en geeft richting aan de aanpak van de uitdagingen en de rol die we hierin vervullen.

Het toeristisch-recreatief profiel van Oisterwijk wordt gekenmerkt door het levendige centrum en de karakteristieke bossen en vennen in het buitengebied. Je leest hier alles over in de Visie Toerisme en Recreatie. (pdf, 7.134 kb)