(Pré-)mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een tijdelijke woning op je eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die je verzorgt. Je kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning vóórdat mantelzorg nodig is. Deze woning biedt de mogelijkheid om dichtbij zorg te bieden aan een familielid of bekende. 

Wat is een mantelzorgwoning?

 • Tijdelijke woning op je eigen terrein
 • Bedoeld voor de persoon die je verzorgt
 • Onderlinge zorgrelatie met de persoon die ook op het eigen terrein woont

Wat is een pré-mantelzorgwoning?

 • Een mantelzorgwoning voordat mantelzorg nodig is
 • Dichtbij zorg bieden aan een familielid of bekende
 • Tijdelijk en bedoeld om toekomstige mantelzorgsituaties onder voorwaarden mogelijk te maken

Opties mantelzorgwoning

Er zijn 3 opties bij een mantelzorgwoning:

 1. Je kunt binnen de regels van het geldende omgevingsplan een aanbouw aan je huis laten bouwen. Als je voldoet aan de voorwaarden uit het omgevingsplan, dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen
 2. Een andere mogelijkheid is om zonder vergunning een bestaande garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning
 3. Als je in het buitengebied woont is het ook mogelijk om een (verplaatsbare) mantelzorgwoning zonder vergunning van maximaal 100 m2 in je tuin te laten plaatsen

Mantelzorgwoning bouwen

Er zijn dus mogelijkheden om met of zonder omgevingsvergunning een mantelzorgvoorziening te realiseren. Dit staat omschreven in het omgevingsplan. In alle gevallen moet er sprake  zijn van een zorgbehoefte. Dit kun je aantonen met een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts. Kijk voor meer informatie bij omgevingsloket of neem contact op met team vergunningen. 

Voorwaarden mantelzorgwoning

 • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg krijgt of verleent
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie
 • Alleen de begane grond van de mantelzorgwoning mag gebruikt worden als leefruimte
 • In alle situaties geldt dat als de mantelzorg eindigt, de woning niet langer bewoond mag worden. Je hoeft het gebouw niet af te breken, maar je moet de keuken en badkamer wel verwijderen. Een tijdelijke verplaatsbare voorziening moet je verwijderen

Wat je moet doen

Check online op het Omgevingsloket of je bouwplannen vergunningsvrij zijn. Moet je toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket. Het is raadzaam hiervoor een adviseur of bouwkundige in te schakelen. Via het omgevingsloket is het mogelijk om een vooroverleg in te dienen zodat getoetst kan worden of je plannen vergunning plichtig zijn of niet.

Extra informatie mantelzorgwoning

 • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning, maar kan wel een apart huisnummer krijgen. Neem daarvoor contact op met de gemeente. Aan een huisnummer kunnen geen rechten ontleend worden voor zelfstandige bewoning
 • Mantelzorgwoningen tellen mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzondering hierop zijn de losse mantelzorgwoningen in het buitengebied. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden voor zelfstandige bewoning

Voorwaarden pré-mantelzorgwoning

Om in aanmerking te komen voor een pré-mantelzorgwoning heb je de AOW-leeftijd bereikt of kun je aantonen dat je in de toekomst mantelzorg nodig hebt. Het terrein waar de pré-mantelzorg woning komt is van de mantelzorger of van degene die (in de toekomst) zorg nodig heeft. Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld waarin alle voorwaarden staan.

Vergunning aanvragen pré-mantelzorgwoning

Voor het bouwen van een pré-mantelzorgwoning is een vergunning nodig. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan vraag je een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Een gesprek met Loket Wegwijs is onderdeel van de vergunningaanvraag. Dit is voor het vaststellen van de toekomstige zorgrelatie. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten.