Leerlingenvervoer

Als kinderen die door ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kun je leerlingenvervoer aanvragen. Wij zorgen voor vervoer of je krijgt een vergoeding van de reiskosten. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kunt het online aanvragen. Gebruik hiervoor je DigiD.

Aanvragen

 • Afhankelijk van het soort aanvraag voeg je documenten toe bij de aanvraag (IB-60 formulier of verklaring van deskundige).
 • Binnen 8 weken na de aanvraag beslissen we of je een vergoeding krijgt. Als de aanvraag afgewezen wordt, kun je binnen 6 weken een bezwaar indienen bij het college.

Voor wie

 • Leerlingen in het speciaal basisonderwijs
 • Leerlingen in het speciaal middelbaar onderwijs
 • Leerlingen die op een internaat zitten
 • Leerlingen die op de basisschool zitten en op basis van religie of levensovertuiging hiervoor verder moeten reizen

Voorwaarden

 • Je kind kan niet zelfstandig naar school met de fiets of het openbaar vervoer
 • Je kind woont in de gemeente Oisterwijk
 • Je kind zit op een school die het dichtst bij huis is gelegen
 • Je kind zit op het speciaal basisonderwijs of speciaal middelbaar onderwijs

Soorten vergoeding

Er zijn 4 mogelijkheden voor een vergoeding. Dit hangt af van het soort onderwijs dat je kind volgt.

 • Gebruik van de fiets. De begeleider krijgt mogelijk ook een vergoeding
 • Kosten van het openbaar vervoer. De begeleider krijgt mogelijk ook een vergoeding
 • Kilometervergoeding aan de ouders voor het zelf brengen en halen van hun kind
 • Wij zorgen voor aangepast vervoer met een taxi of taxibus

Zelf naar school reizen

We willen dat je kind zelfstandig naar school kan. We kijken of je kind met de fiets of het openbaar vervoer kan gaan. Begeleiderskosten vergoeden we als dat nodig is. Misschien is een combinatie in vervoer mogelijk, zoals deels met de fiets/openbaar vervoer en deels een vergoeding voor de auto/taxivervoer. Wanneer je eigen netwerk jouw kind (deels) met de auto naar school brengt, kun je hier een kilometervergoeding voor krijgen. Taxivervoer is alleen mogelijk in combinatie met andere kinderen die dit vervoer ook nodig hebben. We kijken hier als laatste mogelijkheid naar.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat je nog een eigen bijdrage betaalt voor leerlingen die in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs zitten. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen.