Bodemonderzoek

Heb je een stuk grond of een huis gekocht?  Dan is het aan te raden om te controleren of er onderzoek is gedaan naar bodemverontreiniging. Dat kan door bodeminformatie op te vragen. Je vraagt de informatie op bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Bodeminformatie

Je vraagt gegevens over bodemverontreiniging op door te mailen naar bodemloket@omwb.nl of je belt naar (013) 206 01 00. Meestal doen makelaars, notarissen, milieu-adviesbureaus het verzoek om gegevens. Lees meer over het opvragen van gegevens op de website van de OMWB.

Kosten

Het opvragen van de gegevens kost € 55,75.

Op deze pagina