Alcoholwetvergunning

Voor het schenken of verkopen van alcohol in een horecabedrijf, slijterij, cultuurcentrum, buurt- of dorpshuis of sportkantines heb je een alcoholwetvergunning nodig. De vergunning is verbonden aan een pand en ondernemer. Deze kan je niet overdragen op een andere ondernemer of pand. 

Aanvragen

Je vraagt een alcoholwetvergunning aan in de volgende gevallen:

 • je wilt een horecabedrijf starten of overnemen
 • het horecabedrijf verandert bouwtechnisch
 • de ondernemingsvorm verandert van bijvoorbeeld een V.O.F. naar een eenmanszaak

Voorwaarden

 • je bent 21 jaar of ouder, je hebt een Verklaring Sociale Hygiëne en je hebt geen strafblad

Aanvraagformulieren

Neem met ons contact op voor het krijgen van een aanvraagformulier. Geef daarbij aan of je het aanvraagformulier nodig hebt voor een horecabedrijf of slijterij (model A) of voor een stichting of instelling (model B).

Meesturen

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Maximaal 3 maanden oud
 • Verklaring Vakbekwaamheid
 • Van alle leidinggevenden: Kopie identiteitsbewijzen, leidinggevendenverklaring, arbeidsovereenkomsten, uittreksel BRP, volmachtverlening van de rechtspersoon en een Verklaring Sociale Hygiëne
 • Bouwkundige plattegrond van de inrichting
 • Eigendomsakte of huurovereenkomst van het pand
 • Voor een horecabedrijf of slijterij: vragenlijst Wet Bibob. Bel hiervoor naar (013) 529 13 11
 • Voor een vereniging of stichting: bestuursreglement

Behandeling

Wij beslissen binnen 8 weken over je aanvraag. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Wij controleren de personen die als leidinggevenden op de vergunning staan. Dit doen we bij de politie en justitie.

Wijzigen leidinggevende

Voor het melden van een nieuwe leidinggevende vul je het formulier wijziging leidinggevende in. Een nieuwe leidinggevende kan meteen gaan werken. Binnen 8 weken na toetsing krijg je een aangepaste bijlage bij je vergunning.

Kosten 2024

 • Het aanvragen van een alcoholwetvergunning kost € 221,90
 • Melden van een nieuwe leidinggevende kost € 101,90