Leerlingenvervoer

U vraagt leerlingenvervoer aan voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. In dat geval zorgen wij voor vervoer of krijgt u een vergoeding van de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

U vraagt leerlingenvervoer online aan met uw DigiD

Onderwijssoort

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen die een reguliere basisschool op basis van een religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
 • leerlingen in het speciaal onderwijs
 • leerlingen in het voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs die niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen
 • leerlingen die voor het volgen van onderwijs in een internaat verblijven

Andere criteria

Naast de onderwijssoort bepalen andere factoren of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Dit zijn:

 • de afstand
 • dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school
 • leeftijd
 • handicap
 • of het kind zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan
 • ontbreken van openbaar vervoer
 • reistijd met het openbaar vervoer

Soorten vergoedingen

Afhankelijk van de onderwijssoort, zijn er 4 mogelijkheden tot vergoeding leerlingenvervoer:

 • Wij vergoeden het gebruik van de fiets. De begeleider ontvangt mogelijk ook een vergoeding
 • Wij vergoeden de kosten van het openbaar vervoer. De begeleider ontvangt mogelijk ook een vergoeding
 • Wij geven een kilometervergoeding aan de ouders voor het zelf brengen en halen van hun kind
 • Wij zorgen voor aangepast vervoer met een taxi of taxibus

Bijlagen bij uw aanvraag

Afhankelijk van het soort aanvraag, moet u documenten toevoegen aan de aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan een IB-60 formulier of een verklaring van een deskundige. Leerlingenvervoer vraagt u online aan met DigiD.

Eigen bijdrage

Voor leerlingen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs moet u een eigen bijdrage betalen. Dit hangt af van het inkomen van de ouders. 

Voor leerlingen in het basisonderwijs kan er naast de eigen bijdrage ook nog sprake zijn van een inkomensafhankelijke bijdrage.

Afhandeling

Vraagt u om vervoer van uw kind naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs, dan beoordeelt een onafhankelijk deskundige uw aanvraag. Dit kan wat langer duren. Vraag het vervoer daarom op tijd aan.

Wij beslissen binnen 8 weken na uw aanvraag of u een vergoeding krijgt. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.