Voorbereidende werkzaamheden spoortunnel Jonkheerpad Haaren starten in september

dinsdag 29 augustus 2023

Interciy trein op spoor

Intercity

De spoorwegovergang voor wandelaars aan het Jonkheerpad op het landgoed Nemerlaer in Haaren werd in 2021 afgesloten vanwege gevaarlijke situaties op en langs het spoor. Om wandelaars toch veilig te kunnen laten oversteken, werden plannen ontwikkeld voor een tunnel. 

De oorspronkelijke planning was om de tunnel in 2023 te realiseren. Vanwege de huidige stikstofproblematiek en de ligging van het project in een Natura2000-gebied, zijn aanvullende maatregelen genomen. ProRail heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan om de tunnelbak (nagenoeg zonder stikstof-uitstoot) te realiseren. Daarom kan gestart worden met de werkzaamheden.

Overzicht van de werkzaamheden

In september 2023 start ProRail met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het inrichten van het werkterrein. De tunnel wordt in de eerste helft van 2024 gerealiseerd. 

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Ga naar de website van ProRail voor meer informatie of neem contact op via de website www.prorail.nl/contact.