Volgende stap gezet naar flexwoningen Scheerman Moergestel

donderdag 13 juni 2024

Het college heeft na een zorgvuldige selectieprocedure Gapph Modular B.V. uit ’s-Hertogenbosch geselecteerd voor de realisatie en exploitatie van 40 tot 50 flexwoningen aan de Scheerman. Daarmee is een volgende stap gezet naar de ontwikkeling van tijdelijke woningen aan de Scheerman in Moergestel.

Foto van huissleutel in voordeur

Er is een groot tekort aan (sociale huur)woningen in de regio, voornamelijk voor één- en tweepersoons huishoudens. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren gestegen. In de gemeente Oisterwijk zijn plannen voor nieuwe woningen. Naast deze plannen wil de gemeente versneld woonruimte creëren. Daarom wordt op 3 locaties in onze gemeente ingezet op de ontwikkeling van flexwoningen.

Naast de locatie aan de Scheerman in Moergestel wordt ook een locatie aan de Moergestelseweg in Oisterwijk ontwikkeld (door Leystromen) en aan het Gildepad in Haaren (door TBV Wonen). Voor de locatie aan de Scheerman is nu dus Gapph Modular B.V. geselecteerd. In totaal hebben 3 geïnteresseerde marktpartijen zich ingeschreven voor de locatie in Moergestel, twee daarvan voldeden niet aan de gestelde eisen. In aanwezigheid van een adviserende afvaardiging van de dorpsraad Moergestel is de overgebleven inschrijving inhoudelijk besproken en gecontroleerd. De inschrijving voldoet aan alle criteria.

Wethouder Eric Logister: “De behoefte aan woningen is groot en ik ben blij dat we weer een stap hebben gezet in de goeie richting. Nu snel aan de slag met compleet maken van de vergunningaanvraag, daarvoor mikken we op het derde kwartaal van 2024. Uiteraard vragen we de ontwikkelaar om dit in dialoog met de omgeving verder vorm te geven.”