Verkiezingen: de uitslagen

woensdag 15 maart 2023

<<Update>>:

Benieuwd naar alle uitslagen? Deze vind je op onze webpagina Verkiezingen.

Opkomstpercentages

  • Definitief opkomstpercentage: 61% voor de provincie Noord-Brabant en 57,6% voor waterschap de Dommel
  • Om 16.00 uur was de tussenstand van de opkomst: 34,7% voor de provincie Noord-Brabant en 32,8% voor waterschap de Dommel
  • Om 11.00 uur was de tussenstand van de opkomst 13,5% voor de provincie Noord-Brabant en 12,5% voor waterschap de Dommel. 

Nog niet gestemd?

Je hebt nog tot 21.00 uur om je stem uit te brengen. Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Hierbij mag je aanwezig zijn. 

Tellen van de stemmen

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Zij legen daarna de stembus en sorteren de stembiljetten per lijst. Het tellen van de stemmen doen zij per lijst én per kandidaat. Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen geteld. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers. 

Zitting gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart vanaf 11.00 uur controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) op het gemeentekantoor de processen-verbaal. Deze zitting is openbaar. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentekantoor de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Definitieve uitslag

Het centraal stembureau voor de provincie Noord-Brabant stelt op vrijdag 24 maart om 9.00 uur tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Iedereen kan een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal. Meldingen moeten voor 22 maart 9.00 uur zijn ontvangen. Dit kan via een digitaal formulier. De link vind je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen. Daar vind je ook een link voor het melden van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap de Dommel. Daar komt het centraal stembureau bij elkaar voor vaststelling van de definitieve uitslag op donderdag 23 maart. Deze zitting is vanaf 11.00 uur openbaar. Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.