Verkeershinder Sprendlingenstraat en Laarakkerweg

asfalteerwerkzaamheden

In week 46 t/m week 49 (13 november tot en met 4 december) voeren we werkzaamheden uit aan het asfalt van de Sprendlingenstraat (vanaf de Heusdensebaan) tot aan de rotonde Laarakkerweg/Oisterwijksedreef. Dit is een belangrijke doorgaande route in onze gemeente. We vervangen de asfaltdeklaag en voeren aanvullende werkzaamheden uit aan de bestrating en putranden. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de wegen.

Werkzaamheden en Planning

De werkzaamheden vinden plaats van 13 november tot en met 4 december.

Specifiek vindt het asfalteren plaats op zaterdag 18 november en zaterdag 2 december. Omdat het een belangrijke doorgaande route is en de aangrenzende ondernemers bereikbaar moeten blijven, voeren we de werkzaamheden voornamelijk 's nachts en in het weekend uit.

Bereikbaarheid

Tijdens deze periode is een deel van de wegen dicht, waaronder:

  • De rijbaan van de Sprendlingenstraat tussen Heusdensebaan en rotonde Haarenseweg
  • De gehele rotonde Sprendlingenstraat – Haarenseweg
  • De rijbaan van de Laarakkerweg
  • De gehele rotonde Laarakkerweg - Oisterwijksedreef

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden.

Kruising Heusdensebaan - Sprendlingenstraat

Deze kruising blijft open voor verkeer. We verwachten dat de werkzaamheden tijdens de reguliere werktijden (van ongeveer 06.30 tot 19.00 uur) minimale overlast veroorzaken. Gedurende de werkzaamheden leiden we het verkeer om en zijn er verkeersregelaars actief.

Deze onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van meerdere onderhoudsprojecten waarmee we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. In de komende 3 jaar voeren we daarom vaker kortdurende maar intensieve werkzaamheden uit. Directe belanghebbenden worden betrokken bij de voorbereidingen.

Vragen

Heb je vragen over de aangekondigde werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar: ruimte@oisterwijk.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'Groot onderhoud Laarakkerweg'.