Uitnodiging presentatie ontwikkelkader herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein Haaren

donderdag 11 mei 2023

Vanaf januari zijn we in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen over een ontwikkelkader voor de herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein in Haaren. Graag laten we nu het definitieve ontwikkelkader zien. Dit is een toekomstperspectief voor het Mgr. Bekkersplein en Kerkstraat 26. Op hoofdlijnen is weergegeven waar ruimte komt voor groen, openbare ruimte, bebouwing en infrastructuur. Je bent van harte welkom op dinsdag 6 juni van 19.30 tot 20.30 uur in het voormalig gemeentehuis van Haaren (Monseigneur Bekkersplein 2). Je meldt je aan via ruimte@oisterwijk.nl.

De gemeente werkt samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren.

Uitgangspunt voor de herontwikkeling is sloop van het voormalig gemeentehuis en daarvoor in de plaats nieuwbouw van het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Met als doel om meer levendigheid te brengen op deze centrale plek in Haaren. Daarnaast gaat het over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

Voeren van gesprekken, ophalen van ideeën

Tijdens een startbijeenkomst met inwoners op 31 januari zijn de eerste ideeën en wensen opgehaald. Deze reacties zijn bestudeerd en gebundeld. Tegelijkertijd zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan het kerkbestuur, grondeigenaren, woningbouwcorporatie en maatschappelijke partijen. Tijdens 2 bijeenkomsten met direct belanghebbenden (direct omwonenden, maatschappelijke partners en ondernemers) is gedacht in scenario’s. Wat heeft onze voorkeur en wat niet? Daarover zijn goede gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is er een voorkeur voor een ontwikkelmodel uitgekomen dat wij graag presenteren op 6 juni. Wil je teruglezen wat er uit de bijeenkomsten gekomen is? Kijk dan op de website www.haareneen.nl/projecten.

Hoe verder na 6 juni?

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwikkelkader. Daarover neemt de raad een besluit in de vergadering van 6 juli. Wil je tijdens de raadsvergadering inspreken? Meld je dan aan bij de griffie vóór 5 juli via het e-mailadres griffie@oisterwijk.nl. Houd rekening met 5 minuten spreektijd. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt het onderwerp besproken op het raadsplein. Op de website www.haareneen.nl/projecten lees je binnenkort of het onderwerp op de agenda komt van 22 of 26 juni. Tijdens de bespreektafel kun je jouw mening of visie over het onderwerp delen met raads- en commissieleden. Zij kunnen jou ook vragen stellen. Het doel van dit gesprek is dat de raad zich voorbereidt op het nemen van een besluit. Aanmelden is niet nodig maar mag wel.