Ruimte voor 87 woningen in Beekdalpark

donderdag 11 april 2024

Het college van Oisterwijk heeft besloten het bestemmingsplan Beekdalpark Oisterwijk voor vaststelling voor te leggen aan de raad. Het college stelt voor om extra woningen toe te staan waarmee het totaal aantal woningen neerkomt op maximaal 87 in plaats van 77. 

bouwwerkzaamheden

Wethouder Anne Cristien Spekle is blij met het plan: “Hiermee komen er maximaal 87 woningen bij in Oisterwijk. Woningen die hard nodig zijn, in allerlei klassen. 43% van de woningen is sociale huur en koop en 34% is betaalbaar. Een mooie mix van woningen en een aanzienlijke bijdrage in onze woningbouwopgave”.

Beekdalpark: het nieuwe wonen

De locatie van het voormalige zwembad en sportcentrum De Leye in het centrum van Oisterwijk wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Beekdalpark Oisterwijk wordt een voorbeeld van het “nieuwe wonen” in Oisterwijk, in lijn met de uitgangspunten van de vastgestelde woonzorgvisie. Het plan bestaat uit vier architectonische gebouwen in een parkachtig landschap met groen als drager van het gebied. De open ruimtes tussen de gebouwen zijn openbaar, voor ontmoeten en het houden van activiteiten. Wandel- en fietspaden lopen door het gebied. Parkeren wordt deels centraal aan de Vloeiweg in een parkeerbos gerealiseerd en deels verplicht in parkeerkelders onder de gebouwen.

Zienswijzen

Het door de raad vastgestelde ontwikkelscenario is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Er is vervolgens een omgevingsdialoog gehouden en het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende acht weken ter inzage gelegen. Twee personen, waarvan één namens meerdere personen, hebben zienswijzen ingediend. In de nota van zienswijzen zijn alle aanpassingen opgenomen.

Besluitvorming over de het bestemmingsplan vindt plaats door de gemeenteraad op 30 mei 2024.